Tisztelt Szerkesztőség! Az Észak- Magyarországi Természetvédelmi Vízügyi Felügyelőség 2011. 08.11.-én hivatalból eljárást indított Miskolc M.J.V. Önkormányzata ellen hulladékgazdálkodási kötelezettség miatt. https://É.M.K.T.V.F.hivatalból indúlt eljárásról.

 

Mint ismeretes Miskolc nagyon sok pontján folyamatos illegális hulladéklerakók találhatóak évek óta. Felszámolásukon túl intézkedéseket kellene tenni Miskolc Önkormányzatának, hogy elszállítást követően ne legyen a környék újra illegális hulladéklerakó.

Sajnálatos módon az önkormányzat nem tartja illetve tartatja be a törvényeket, rendeleteket /kukázási tilalom, kötelező közszolgáltatások igénybevétele, hulladékkezelés, lerakás ellenőrzése stb./ nem kezdi meg azon intézkedéseket, melynek következtében a terület folyamatos tisztántartását tudná biztosítani, (mint kizárólagos intézkedésre jogosult) így a terület folyamatosan szennyezett.

Annak ellenére nem kezdődik meg az intézkedés, hogy más területeken hasonló problémákat követően bizonyítottan megoldották a problémákat, (Érpatak) és a megoldáshoz szükséges intézkedéseket szívesen átadnák Miskolc számára.

Ezt az állapotot már az Észak- Magyarországi Természetvédelmi Vízügyi Felügyelőség is elfogadhatatlannak tartja, és a hivatalból indított eljárás keretében felszólította Miskolc M.J.V. Önkormányzatát a területükön /Lyukó, Tetemvár, Számozott utcák, Hideg sor/ található hulladék elszállítására, hogy az alkotmányban is garantált alkotmányos alapjogokat a tiszta egészséges és biztonságos környezetet biztosítsa a lakosok számára.

A felszólítás még tartalmazza azt is, hogy amennyiben az Önkormányzat nem tesz eleget önként kötelezettségének Vízügyi Felügyelőség azt ki fogja kényszeríteni.

Tisztelettel:

Szemes István elnök

Települések Megmaradásáért Egyesület.