Miskolc Megyei Jogú Városban élő országgyűlési és önkormányzati képviselőként rögzítem, hogy Miskolc Megyei Jogú Város 2011. május hó 12. napján tartott Közgyűlésén döntött:

· Fazekas-Istvánffy Általános Iskola Evangélikus Egyház
· Komlóstetői Általános Iskola Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet
· Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola Vörösmarty Mihály Általános Tagiskola Római Katolikus Egyház
· Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola Görög Katolikus Egyház
· Weöres Sándor Óvoda Római Katolikus Egyház

részére történő átadásról.

Az MSZP Frakció az iskolaátadások folyamatát törvénytelennek tartja, mert ellentétes a közoktatási törvénnyel, a jogalkotásról szóló törvénnyel, az Önkormányzat SZMSZ-ével, az Önkormányzat más rendeleteivel és határozataival.

A döntés óta azonban új szempontok is felmerültek, ugyanis az Országgyűlés hétfőn kezdte tárgyalni Michl József, dr. Nagy Kálmán, dr. Zsiga Marcell, Gajda Róbert 2011. május hó 2. napján T/3037 irományszám alatt benyújtott törvényjavaslatát, melyben a közbeszerzési törvényt kívánják módosítani. A törvényjavaslat a 29. § (1) bekezdést egy új, g) ponttal kívánja kiegészíteni, melyben rögzítenék a közoktatási intézmény intézményfenntartói jogának más intézményfenntartónak történő átadását, mint kivételt.

Az önkormányzat és az egyházak között az átadás kapcsán közoktatási megállapodás jön létre, melyben rendelkeznek az oktatás célját szolgáló intézmény bérleti, használati díjáról és annak áfa tartalmáról és az egyházak által vállalt kötelezettségekről. Természetesen ezen kötelezettségek eltérnek egymástól, így felmerül a kérdés, hogy közbeszerzési eljárás esetén más fenntartó ajánlana-e kedvezőbb feltételeket az önkormányzat és a diákok számára.

 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 27. §-a rögzíti, hogy a közbeszerzés tárgya a szolgáltatás megrendelése. A Kbt. a szolgáltatás megrendelés fogalmát széles körben határozza meg, és ennek tekint minden olyan szerződést, amelyben a szerződő fél – jelen esetben az egyház – valamely tevékenységet végez. A Kbt. a szolgáltatások körét a törvény 3. és 4. számú mellékleteiben szabályozza, amely előírja 24 kategória számmal az oktatási és szakképzési szolgáltatást.

A Kbt. 29. §-a meghatározza azokat az eseteket, amikor szolgáltatás-megrendelés esetén nem kell közbeszerzési eljárást alkalmazni. Ezen § (2) bekezdés a) pontja rögzíti „meglévő építmény, vagy egyéb ingatlan vétele, vagy ingatlanra vonatkozó egyéb jogának a megszerzése”. Az általános iskolaátadás kapcsán azonban nem megszerzésről, hanem átadásról van szó, így a kivételek nem alkalmazhatóak.

Fentiek alapján megállapítható, hogy nemcsak az MSZP Frakció fogalmaz meg kételyeket az iskolaátadásokkal kapcsolatosan, hanem az oktatást felügyelő dr. Zsiga Marcell alpolgármester is. Ez olyan alapkérdésnek tekinthető, amelynek eldöntése mindenképpen szükségessé válik, így a Frakció kéri a hatóságokat, hogy ezen kérdésben foglaljanak állást.

Miskolc, 2011. május 25.

Dr. Simon Gábor
Frakcióvezető