Nem az első eset, hogy egy olyan tiszteletre méltó és igényes újság, mint amilyen a Heti Válasz, cikkeiben úgy fogalmaz egyházunkkal és híveinkkel

kapcsolatban, hogy az alkalmas gyűlölet keltésére. Következetesen olyan
szavakat és kifejezéseket használ, és olyan tevékenységeket tulajdonít
szervezetünknek, amelyek minden alapot nélkülöznek, és amelyek a cikk
írójának meglehetősen elfogultnak látszó véleményét tükrözik. Miután Önök
hívatkoztak a Heti Válasz cikkére, kérem Önt, hogy a következő
közleményt oldalukon megjelentetni szíveskedjék:

A Magyarországi Szcientológia Egyház megalakulása óta minden tekintetben
az 1990. évi IV. törvény hatályos rendelkezéseinek szellemében
tevékenykedik, épp úgy, mint a világ számos országában. Mindenhol, ahol
támadások érték a Szcientológia Egyházat, a bíróságok megállapították: a
Szcientológia egyházat úgy kell kezelni, mint más vallásokat egész
Európában. Precedens értékű az Emberi Jogok Európai Bizottságának 2007.
április 5-én egyhangúan hozott döntése, amely a Szcientológia vallás
elfogadtatására irányul, és ami vonatkozik mind a 46 országra, amelyek
aláírták és ratifikálták az Emberi Jogok Európai Egyezményét. A legtöbb
európai országban a Szcientológia tehát vallásként van elismerve – és
mindenhol regisztrált, ahol van ilyen jellegű nyilvántartás – miután
számtalan bírósági és közigazgatási eljárásban alaposan átvilágították
tevékenységüket.

A Szcientológia Egyház nem részesül egyetlen országban sem állami
támogatásban, így Magyarországon sem. Ezért a hívek által felajánlott
adományok fedezik az Egyház működését, teszik lehetővé a hívek képzését,
illetve a spirituális jellegű szolgáltatások igénybevételét. Az
adományokból befolyt pénzösszegek nagy részét az egyház a társadalomjobbító
tevékenységeinek támogatására használja fel. Csak az elmúlt három évben
több mint 500.000 db kábítószer ellenes felvilágosító füzet került
kiosztásra hazánkban a veszélyeztetett fiatalok körében.

Az olyan állítást, amely szerint a Szcientológia be kíván szivárogni a
gazdaságba, hogy hatalomra törjön, olyan rossz emlékű idők propagandájára
emlékeztet, mint az 1930-as évek Németországa, ahol a zsidókat illették
hasonló vádakkal. Ez az állítás minden alapot nélkülöz. Bármely nagyobb
méretű szervezetre rá lehetne fogni, hogy befolyásra törekszik a gazdasági
és a politikai életben. Állíthatnánk ugyanezt a katolikusokról, a
reformátusokról, az evangélikusokról, zsidókról, és az ateistákról is.

Agymosásról beszélni egy olyan szervezet esetében, amelyikről köztudomású,
hogy ő volt az, amelyik leleplezte a világ legnagyobb ilyen jellegű
próbálkozását – az amerikai „elmekontroll hadműveletet”, meglehetősen
információhiányra valló kijelentés.

A Szcientológia alapítója L. Ron Hubbard számos területen végzett
kutatásokat, amelynek eredményeit alkalmazzák a drog-rehabilitáció, az
oktatás, vagy éppen a bűnözők társadalomba való visszavezetése területén. A
vállalatirányítás és szervezetfejlesztés is egy olyan terület, ahová
eljutottak L. Ron Hubbard által kidolgozott adminisztratív technológia
eredményei, amit számtalan ismert hazai és külföldi vállalkozás alkalmaz
hatékonyságának növelésére. Ezeknek a technológiáknak a terjesztésével,
oktatásával az egyháztól független, nagyrészt szcientológusok által
alakított szervezetek, alapítványok, vállalkozások foglalkoznak. Ez a fajta
tevékenység semmiben nem különbözik más egyházak híveinek hasonló jellegű
szolgáltatásaitól.

A Magyarországi Szcientológia Egyház nyitott a tekintetben, hogy mindazok,
akik hitéletére és humanitárius tevékenységeire kíváncsiak, azt
megismerhessék, ahogy tette azt a Heti Válasz újságírója, Szőnyi Szilárd
is. Ezért különösen meglepő az egyház számára, hogy a saját tapasztalat és
közvetlen információ ellenére olyan kijelentések jelennek meg a Heti Válasz
hasábjain, amelyek minden valóságalapot nélkülöznek.

Tisztelettel:

Török Zoltán
a Magyarországi Szcientológia Egyház kommunikációs irodájának vezetője