Ítélet a Debreceni Ítélőtáblán. A Debreceni Ítélőtábla Dr. Balla Lajos vezette büntetőtanácsa 2011. február 15-én az elsőfokon eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság ítéletét megváltoztatta és a következő ítéletet hozta:

Vincze Ferenc Tibor vádlott
bűnös
vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntettében,
ezért a bíróság 3 év 10 hónap börtönbüntetésre és mellékbüntetésül 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az Ítélőtábla mellőzte az elsőfokon kiszabott 1 millió forint pénzmellékbüntetést, ellenben 8 millió forint vagyonelkobzásról rendelkezett.

A tényállás:

A vádlott 1990. óta Döge polgármestere.
A község önkormányzata 2004. március 16-án pályázatot nyújtott be a Magyar Terület és Regionális Fejlesztési Hivatal keretei között működő Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóságához a helyi általános iskola felújítása, bővítése, sportcentrum kialakítása és tanuszoda építésére, illetve bútor- és eszközbeszerzés céljából.

A pályázat eredményes volt, 2005. május 23-án az önkormányzat támogatási szerződést írt alá
a Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság nevében közreműködő VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társasággal.

A szerződés tárgya a Dögén található Ölbey Irén Általános Iskola támogatási szerződés pályázatában leírt projekt költségeinek vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása volt.
A szerződés vissza nem igényelhető áfával számított összköltsége 237,715,000 Ft volt.

A szerződés szerint az önkormányzat 25% előleg befizetésére volt jogosult, míg a támogatás további részének lehívása a VÁTI részéről az önkormányzat által a projekt céljára közvetlenül nyitott alszámlára történő utalással történt.

A beruházást közbeszerzési eljárás keretében hirdették meg, a projekt kivitelezését a Popovics-Szabó Kft. nyerte meg.
Ezután 2005. szeptember 26-án a polgármester, a jegyző illetve a Kft. képviseletében eljáró ügyvezető között vállalkozási szerződés megkötésére került sor, melynek tárgya a meglévő iskolaépület felújítása, akadálymentesítése, bővítése, a sportpálya rekonstrukciója, illetve 2 db tanmedence volt.
A szerződésben meghatározott vállalkozói díj 233,874,471 Ft volt.

A szerződés szerint az önkormányzat mint megrendelő a Kft. Által benyújtott számla befogadását követően 30+30 napon belül átutalással teljesít.
A szerződést szegő felet kötbérfizetési kötelezettség terhelte.

A Kft. 2006. nyarán elszámolási vitába keveredett a dögei önkormányzattal, likviditási problémái voltak, ennek eredményeképpen az iskola felújítási projektet egy korábban szintén pályázó Bt. fejezte be.

Vincze Ferenc Tibor vádlott a szerződés megvalósulása során azért, hogy az önkormányzat ne gördítsen akadályt az egyes részszámlák kifizetése elé, ismeretlen helyen és időben 20 millió forintot kért a Kft. azóta már elhalálozott ügyvezetőjétől a maga és meg nem nevezett társai részére.

2006. augusztusban a vádlott ezügyben ismét találkozott a néhai ügyvezetővel Nyíregyházán, a tokaji úti Használt Iparcikk Piacon, mikor is a beruházás várható befejezésének és a cég likviditási problémáinak megoldási lehetőségeiről beszélgettek.
Ezen alkalommal a vádlott emlékeztette az ügyvezetőt arra, hogy korábbi megállapodásuk szerint a 20 millióból még csak 8 millió van letudva, illetőleg, hogy társaival valamilyen biztosítékot akarnak, mert ha nem kapják meg az összeget, a képviselő-testület elé viszik az ügyet.
Ekkor a vádlott utalt arra is, hogy ez utóbbi döntés a kft-re nézve súlyos kötbér-fizetési kötelezettséggel járhat.
A beszélgetést a néhai ügyvezető diktafonra rögzítette.

A beszélgetések:

1.
Vádlott: „Van még ott, tehát a 20-hoz képest van még 12, mert eddig 8-ban megegyeztünk és az el van rendezve”

„És akkor hiányzik még 12 hiányzik a 20-hoz, mert abba egyeztünk meg, nem ebben egyeztünk meg?”

2.
Néhai Sz. Á.: „És mennyit kellene, hogy kapjatok érte? Hogy minden jól menjen, érted, gyorsan.”

Vádlott: „Figyelj, tehát én megmondtam annak idején, hogy nekem ott van a 6 kölyök, nekem azokat el kell rendeznem. 20-asban egyeztünk meg annak idején…abból 8 el van rendezve”

„Árpi, tudják arról, hogy annak idején megbeszéltük a 20 misi le volt téve, hozta a fickó, hogy kérem itt van, ő nyerje. Ugye nem lehetett, mert azért nem, meg azért nem és azért szavaztak meg, hogy azért szavaztak rátok, mert azt mondtam gyerekek, ő biztos”

A büntetés kiszabása során a bíróság kisebb súllyal enyhítő körülményként a vádlottnak a megromlott egészségi állapotát és az időmúlást értékelte.
Tekintettel arra, hogy a vádlott hivatalos személy, a büntetlen előélet nem enyhítő körülmény.

Súlyosító körülményként értékelte viszont a bíróság, hogy a hasonló jellegű bűncselekmények igen elszaporodottak, ezzel együtt a társadalmat is igen érzékenyen érintik.