A lapunk birtokába került dokumentum szerint – Fekete Tibor könyvvizsgáló véleménye alapján – nincs akadálya annak, hogy Miskolc felvegyen közel négy milliárd forint hitelt a működési költségeinek fedezésére. Ami a bő 18 milliárd hitelállományt illeti, ezzel a város a középmezőnyben van a magyarországi városok között, a HVG listája szerint.
Itt a dokumentum.

Fekete Tibor kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai nyilvántartási szám: 001717
3432 Emőd, Szegfű u. 8. sz., Telefon: (46) 476-718, E-mail: feketet@pr.hu

Megyei Jogú Városi Önkormányzat
Közgyűlése részére

Miskolc
Városház tér 8.

Tisztelt Közgyűlés!

A helyi Önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint: amennyiben a helyi önkormányzat éven túli hitelt vesz fel, a Képviselő-testület előzetesen köteles könyvvizsgálót megbízni és a könyvvizsgáló köteles a tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményt a képviselő-testülettel ismertetni.
A hivatkozott jogszabályi előírás alapján a tervezett kötelezettségvállalással (éven túli hitelfelvétellel) kapcsolatban kialakítottam szakmai véleményemet.

A feladat elvégzése során tett megállapításaimról és véleményemről a következőkben tájékoztatom Tisztelt Közgyűlést.

A 2011. évre tervezett 37.840.661 eFt költségvetési bevételek összege nem teszi lehetővé, hogy a tervezett költségvetési feladatok megvalósításához szükséges forrást teljes egészében saját bevételekből biztosítsa az Önkormányzat.
Emiatt a 2010. december 31-én meglévő 18.067.995 eFt hitelállomány, valamint – a kibocsátáskori árfolyamon számított – 8.000.000 eFt kötvényből eredő kötelezettség mellé újabb hitel igénybevétele vált szükségessé.
(Megjegyzem továbbá, hogy a jelzett összegű hitelállomány mellett 3.978.507 eFt összegű leszerződött, de le nem hívott hitellel is rendelkezik az Önkormányzat.)

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásnak, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határát az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdése határozza meg. A hivatkozott jogszabály az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalás felső határát a korrigált saját bevétel összegében maximálja. A törvényi előírások alkalmazásában korrigált saját bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70 %-a.

A rendelkezésre álló adatok, információk alapján elvégeztem az Önkormányzat hitelképességének vizsgálatát.

A vizsgálat a 2011. évi költségvetési eredeti előirányzatokra, valamint a 2010. december 31-én meglévő szállítói tartozások összegére épül.

A Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2011. évi éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határára vonatkozó számítást ezen szakmai véleményem 1. számú melléklete tartalmazza.

A mellékletben szereplő adatokból egyértelműen megállapítható, hogy – a 2011. január 1-jei állapot szerint– Miskolc Megyei Jogú Városi Önkormányzat
– 10. 945.351 eFt összegű saját bevételének, valamint a
– a 3.044.277 eFt előző években keletkezett, de tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségének figyelembevételével
az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 4.474.485 eFt.
Tárgyévben még nem keletkezett olyan fizetési kötelezettség, ami az éves kötelezettségvállalás felső határának összegét (4.474.485 eFt) terhelné.

A fentiek szerint a 2011. évi költségvetésben szereplő 730.000 eFt működési célú éven túli és 3.170.000 eFt fejlesztési célú éven túli hitel igénybevételének feltételei a hivatkozott jogszabályban foglaltaknak megfelelnek.

A hitelképességnek való megfelelés mellett is tisztelettel felhívom a Közgyűlés figyelmét az előzőekben már jelzett, nagy összegű hitel és kötvény állományra és azok járulékos költségeire, melyek megfizetése a későbbi években jelent igen komoly terhet az Önkormányzat számára.

Miskolc, 2011. február 11.

Fekete Tibor
kamarai tag könyvvizsgáló