A cégek listájának élmezőnyében van a felszámolás alatt álló DAM 2004 Acél- és Hengermű Kft. több mint 12,5 milliárdos tartozással , de szerepel rajta a szintén felszámolás alatt álló HospInvest Egészségügyi Befektetési Zrt. is, amely majdnem 330 millió forintos tartozást halmozott fel. A törvény alapján az adóhatóság negyedévenként közzéteszi azoknak az adózóknak a nevét és tartozásuk összegét, amelyeknek, illetve akiknek az adóhiánya az előző negyedévben jogerőre emelkedett. A listán azok a magánszemélyek szerepelnek, akiknél több mint 10 millió forint adóhiányt állapítottak meg. A magánszemélyek közül a budapesti Szvitek Krisztián Attila tartozik a legnagyobb összeggel, két adóssága összesítve 689 millió forint. Őt a sárbogárdi Soós József követi 478 millió, majd a bakonyszentkirályi Lingl József 228 millió forinttal.