European Day of Radiology Radiológia Európai Napja. Az European Society of Radiologists (Európai Radiológusok Társasága) tagszervezeteit összefogva első alkalommal hirdette meg 2011. február 10-re a European Day of Radiology (Radiológia Európai Napja) rendezvényt, a radiológiai szakmai tevékenység népszerűsítése  , megismertetése érdekében. 19 Európai ország radiológus társasága csatlakozott a felhíváshoz így egész Európa 2011. február 10-én, W.C.Röntgen halálának évfordulóján számos szakmai rendezvénnyel próbálja az emberekkel megismertetni a radiológiai szakmát és a radiológusok munkáját. Miért gondolta úgy az európai szakmai vezetés, hogy a hétköznapi emberekkel megismertesse a radiológiát? A mindennapokban tapasztaljuk, hogy az egészségügyi ellátásban a radiológiának és a tágabb értelemben vett képalkotó diagnosztikának a gyógyítási folyamatban kiemelkedő, stratégiai szerepe van, amiről a hétköznapi emberek nem sokat tudnak, mivel a gyakorlatban az esetek nagy részében nem találkoznak közvetlenül a radiológussal, ezért munkájukat nem látják, és nem értékelik megfelelően. Ezért az európai és az amerikai radiológus társaság a nemzeti tagszervezeteikkel közösen meghirdette a láthatóvá váló radiológus programot elhatározva, hogy az emberek számára bemutatja és népszerűsíti a radiológusok munkáját, és egyben a képalkotó diagnosztikai tevékenységhez kapcsolódó tájékoztatásban, a hitek és tévhitek eloszlatásában segítséget nyújt. A nyitottság lehetővé teszi azt is, hogy mindenki megismerhesse a legújabb képalkotó diagnosztikai eljárásokban rejlő előnyöket és hátrányokat. Másrészt nagyon fontos annak láttatása, hogy a gyógyítási folyamatban milyen szerepe van a radiológiának, képalkotó diagnosztikának. A fejlődés folyamatos és töretlen. Ma már nagyon korai elváltozásokat tudunk kimutatni berendezéseink segítségével, melyek pontos megítélésére számos különböző fizikai alapon működő technikát vetünk be a mindennapok diagnosztikus gyakorlatában, és ezzel lehetővé válik, hogy korai, pontos diagnózisokat tudjunk szolgáltatni az esetek nagy részében. A változás, különbség szembetűnő akkor, ha összehasonlítjuk a 20 évvel ezelőtti diagnosztikus lehetőségeinkkel. Ezért a betegek helyes kezelésének megválasztásában, ezen keresztül a gyógyítási folyamat sikerességében nagy, egyre fontosabb szerepe van a helyes, és ha lehet a korai diagnózisnak. (A rossz diagnózisra adott legkiválóbb kezelés sem gyógyítja meg a beteget, ha nem a valódi okot gyógyítja.)

Ma már kijelenthető, hogy az orvosi tevékenységünk nagy része a képalkotó diagnosztika nélkül megbénulna. A szakma fontosságára utal az is, hogy az Amerikai Egyesült Államokban minden az egészségügyre fordított 1 dollárból a legnagyobb hányad a képalkotó diagnosztikára jut, ami nem véletlen, hiszen az orvostudomány legfejlettebb digitális technikáját működtetik a képalkotó diagnosztikai egységek. Az orvostudományban tett előrelépéseink jelentős része is a képalkotó diagnosztika folyamatos fejlődésének köszönhető. Új CT technológiák kerültek a napi rutinba, melyek már képesek a mozgó szervek leképezésére, valamint a szövetek közötti differenciálásra. Az ultrahang diagnosztikában megjelentek a legújabb generációs, biztonságos ultrahang kontrasztanyagok. Az MRI technológia is folyamatosan fejlődik, legújabb módszerei óriási előrelépést hozhatnak a korai rák felismerésében, ami versenytársa lehet a PET diagnosztikának. Az agyi területek leképezése is újabb és újabb területekkel bővül. A diagnosztikai tevékenység színvonalas ellátásához nagyon magas szakmai képzettség szükséges, nemcsak az alkalmazott technológia ismeretében, hanem az orvostudomány különböző szakterületein is. Ahhoz, hogy ennek a feladatnak a képalkotó diagnosztikai szakemberek meg tudjanak felelni, folyamatos tanulásra, továbbképzésre van szükség. A diagnosztikai tevékenység mellett a radiológusok által ellátott másik fő terület az intervenciós radiológia, ami az érrendszer területén katéter terápiás kis műtéteket jelent, de számos érrendszeren kívüli és onkológiai gyógyító eljárás tartozik ehhez a területhez. A betegek általában, ha ilyen beavatkozást végeznek náluk, sok esetben nincsenek tisztában azzal, hogy ez is a radiológia területe, és hogy ilyen műtéti beavatkozásokat „invazív radiológusok”végeznek. Az European Day of Radiology célul tűzte ki, hogy a radiológusok tevékenységét bemutatja, közelebb viszi az emberekhez annak érdekében, hogy a későbbiekben egy jobban ismert, nem annyira idegen, az ellátással kapcsolatos félelmeket oldó, a lehetőségeket megismertető, a személyes döntéseket elősegítő gyógyító rendszer alakulhasson ki.

Miskolc, 2011. február 11.