A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Polgármester: Dr. Kriza Ákos

Alpolgármesterek: Dr. Zsiga Marcell, Pfliegler Péter

Jegyző: Dr. Mihalecz Péter

Aljegyző: Méhész Katalin

1. Polgármesteri Kabinet

Vezeti: (főosztályvezető)

A./ Főépítészi, Városfejlesztési és -rendezési Osztály

A.1./ Főépítészi Csoport

A.2./ Stratégiai Csoport

A.3./ Pályázati Csoport

B./ Sport és Civil Kapcsolatok Csoport

C./ Referensek

C.1./ Nemzetközi referens

C.2./ Sajtó referens

C.3./ Polgármesteri és Alpolgármesteri referens

C.4./ Esélyegyenlőségi referens

2. Jegyzői Kabinet

Vezeti: Kerezsi Gábor Pál főosztályvezető

A./ Jogi és Közigazgatási Osztály

A.1./ Informatikai Csoport

A.2./ Referensek

A.2.1./ Jogi referens

A.2.2./

A.2.3./ Közigazgatási referens

B./ Humánpolitikai Csoport

C./ Jegyzői referensek

C.1./ Intézményvezetői referens

C.2./ Belső ellenőr

C.3./ Önkormányzati referens

D./ Intézmény-ellenőrzési Csoport

E./ Kistérségi Munkaszervezet

3. Pénzügyi, Adó és Gazdálkodási Főosztály

Vezeti: Nyilas Ferencné főosztályvezető

A./ Referensek

A.1./ Általános elemző referens

A.2./ OrganP referens

B./ Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály

B.1./ Költségvetési Csoport

B.2./ Pénzellátási Csoport

B.3./ Számviteli Csoport

B.4./ Gazdaság-felügyeleti és Kontrolling Csoport

B.5./ Vagyongazdálkodási Csoport

C./ Adó Osztály

C.1./ Kivetési és Ellenőrzési Csoport I. (társaságok)

C.2./ Kivetési és Ellenőrzési Csoport II. (magánszemélyek)

C.3./ Behajtási Csoport

C.4./ Számítástechnikai referens

4. Közoktatási és Kulturális Főosztály

Vezeti: dr. Kormos Vilmos főosztályvezető

A./ Közoktatási Osztály

A.1./ Óvodai, általános iskolai, középiskolai referens

A.2./ Gazdasági referens

A.3./ Statisztikai és munkaügyi referens

A.4./ Ifjúsági referens

B./ Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

B.1./ Kulturális Csoport

B.2./ Marketing Csoport

B.3./ Turisztikai Csoport

5. Építési, Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Főosztály

Vezeti: Vargha Tibor főosztályvezető

A./ Építési és Környezetvédelmi Osztály

A.1./ Építéshatósági Csoport

A.2./ Környezet- és Természetvédelmi Csoport

B./ Városüzemeltetési Osztály

6. Hatósági, Okmány és Ügyfélszolgálati Főosztály

Vezeti: Csiszárné dr. Sajgó Erika főosztályvezető

A./ Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály

A.1./ Kereskedelmi és Általános Igazgatási Csoport

A.2./ Szabálysértési Csoport

A.3./ Ügyfélszolgálati referensek

B./ Okmány Osztály

B.1./ Anyakönyvi és Népesség-nyilvántartási Csoport

B.2./ Közlekedés-igazgatási és Vállalkozói Csoport

B.3./ Személyi okmány és Lakcím-nyilvántartási Csoport

7. Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztály

Vezeti: Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető

A./ Egészségügyi és Szociális Osztály

A.1./ Foglalkoztatáspolitikai referens

A.2./ Egészségügyi és Intézményi Csoport

A.3./ Szociális Támogatások Csoportja I.

A.4./ Szociális Támogatások Csoportja II.

A.5./ Szociális Támogatások Csoportja III.

B./ Gyámügyi Osztály

B.1./ Gyámhivatali Csoport

B.2./ Gyermek- és Ifjúságvédelmi Csoport

8. Városi Közterület-felügyeleti és Rendészeti Központ

Vezeti: Papp Tamás főosztályvezető

A./ Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztály

A.1./ Diszpécser Szolgálat

A.2./ Közterület-felügyeleti Szolgálat

A.3./ Mezőőri Szolgálat

A.4./ Kistérségi (regionális) közterület-felügyeleti Szolgálat

A.5./ Közterületi-térfelügyeleti Szolgálat

A.6./ Belvárosi Településőri Szolgálat

B./ Ügyfélkapcsolati Csoport

C./ Referensek

C.1./ Hatósági és jogi referens

C.2./ Bűnmegelőzési referens

9. Ellátási és Koordinációs Főosztály

Vezeti: Demeter Attila főosztályvezető

A./ Ellátási Csoport

B./ Táborüzemeltetési Csoport

C./ Referensek

C.1./ Szervezési referens

C.2./ Gépjármű üzemeltetési és koordinációs referens