Miskolc – „Sok a kreatív energia és szellemi erő a városban – ez a legfontosabb alapja a fejlődésünknek.”

Mindezt dr. Kriza Ákos Miskolc polgármestere mondta, aki azt is hozzátette, hogy számára és vezetőtársai számára e mellett a miskolciak részéről tapasztalható hatalmas várakozás és bizalom a legfontosabb ösztönző erő.

„Rengetegen keresnek meg pusztán azért, hogy elmondják ötleteiket, önzetlenül, érdekmentesen” – vázolta.Mi volt az, amire nem nagyon számított amikor átvette hivatalát?

Dr. Kriza Ákos: Sokszor mondtuk a kampány során is, hogy tudomásunk van számos zavaros ügyről. De a megoldatlan és kusza ügyek, különféle kötelezettségvállalások halmaza, amellyel szembesülnünk kellett, messze felülmúlta várakozásainkat. Rengeteg gondunk van például a Zöld Nyíl projekttel, a DVTK tulajdonosváltásának lebonyolításával, de említhetném a Búza téri piacot is, ahol a szolgáltató kis híján kikapcsolta az áramot. Nem számítottunk arra sem, hogy ilyen rossz gazdasági állapotban találjuk az MVK Zrt-t és a MIK Zrt-t. De gondot okozott az is, hogy a Miskolc Holding döntései nagy mértékben összefonódtak a magánérdekekkel, ami kitűnik a könyvvizsgálói jelentésekből is. Ezeket a vizsgálatokat hamarosan lezárjuk, és számos esetben, ügyben feljelentést fogunk tenni. A város valós gazdasági helyzetét feltáró jelentések lényegét megismerhetik majd a miskolciak is.

Mi az elkövetkezendő negyedév legégetőbb teendője?

Dr. Kriza Ákos: Márciusig el kell készítenünk a 2011 es költségvetést. Ha ezt a korábbi gyakorlat szerint készítenénk, ötmilliárdos hiány keletkezne. Először ezért a kötelező feladatainkat vesszük sorra, és csak azok után következhetnek a vállalások. A végeredmény nem lehet újabb kölcsön vagy hiány, ezért nagyon takarékossá kell tennünk mindent a város működtetésében. Jövőbeli vállalásaink közül azok élveznek elsőbbséget, amelyek gazdasági növekedést tudnak eredményezni Miskolcon. Tavasszal szeretnénk lezárni a „fészekrakó” ügyet, abban az értelemben, hogy akkorra meg kell kezdődnie a megoldás kivitelezésének is. A Búza téri piacon pedig egy nagyobb területet nyitunk meg a termelőknek.

Mit jelent a városlakók számára a „nagyon takarékos” jelző?

Dr. Kriza Ákos: A város lakóin nem akarunk takarékoskodni, ezért nem emeltük a közüzemi díjakat. Takarékoskodni a hivatal ésszerűbb működtetésével, a különféle rendezvényekhez való hozzájárulások átgondolásával, a nagy projektek átprogramozásával tudunk. De nem kerülhetőek el a strukturális átalakítások az intézményrendszerben. A cikk folytatása a boon-hu oldalon.