Tovább nőhet a legszegényebbek kiszolgáltatottsága az új közfoglalkoztatási program hatására, közölte a Policy Agenda.

Az elemzést végző intézet szerint a 2011-re tervezett kiadások között jelentősen csökken a szociálisan hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatására szánt

keretösszeg. A Policy Agenda elemzésében hangsúlyozza, hogy a kormány által november végén beterjesztett és 2011. január 1-jétől hatályba lépő új rendszer komoly változásokat hoz.

Az egyik legjelentősebb közülük, hogy elvileg könnyebbé válik a segélyhez jutás, hiszen a korábbi, éves 90 munkanapos foglalkoztatási kötelezettséget 30 napra csökkentik, és ez kiváltható lesz hathónapos képzésen való részvétellel is.

Az új program fényében az önkormányzat többé nem lesz felelős azért, hogy munkát szerezzen a településen élő, szociálisan hátrányos helyzetű, de dolgozni akaró emberek számára. Ez pedig tulajdonképpen azt jelenti, hogy megszűnik az a munkalehetőség, amely a megélhetés alapfeltételeit eddig biztosította.

A Policy Agenda szerint a feszültséget növeli, hogy egy családban továbbra is csak egy fő kaphat bérpótló juttatást, illetve továbbra is van az önkormányzatoknak helyi lehetőségük arra, hogy bizonyos személyeket az éves kötelező 30 napos munkavégzés alól mentesítsenek.

Ezt a feszültséget tetézték azzal, hogy a programban résztvevőknek kötelességük lakóhelyüket „rendezett módon” tartani, e fogalom tartalmát az önkormányzat helyi rendeletben állapítja meg.

A Policy Agenda szerint a „rendezett mód” fogalma olyan mértékben szubjektív, hogy a jogi szabályozása lehetetlen, csak arra alkalmas, hogy a településen élők közötti feszültséget növelje, és az önkormányzatot hozza különösen nehéz helyzetbe.

Az új rendszer rövid távon kedvezhet az önkormányzatoknak, mert az amúgy is hiánnyal küszködő költségvetésüket nem kell terhelniük a közfoglalkoztatás költségeivel. A változtatás másik látszólagos nyertese az állam, mivel rövidtávon megtakarításai lesznek, ugyanakkor a fiskális lépés társadalmi hatása jóval súlyosabb következményekkel jár, hiszen a hátrányos helyzetű területeken kezelhetetlen folyamatokat indít el.