1989. 02. 16-án Miskolcon, a HNF székházban az MDF helyi szervezete Kishonthy Zsolt vezetésével ún. „Március 15-e Bizottságot” hozott létre , részben ellenőrzött információ szerint, 15 fővel. A bizottság feladata március 15-e megünneplésének megszervezése.

A tervek szerint az alternatív szervezetek elzárkóznak az MSZMP, KISZ és HNF-el való közös ünneplés elől.
Elképzeléseik szerint a külön ünnepséget délelőtt 11 órakor kezdik Miskolcon a Kossuth szobornál, onnan a Szemere-kert, Deák tér útvonalon a Petőfi szoborhoz mennek.
Minden alternatív szervezet tart egy kb. 3-5 perces ünnepi beszédet.
Dr. Iván Géza az FKGP főtitkár-helyettese úgy nyilatkozott, hogy bízik az ünneplés engedélyezésében, mert „most már nagy botrány lenne, ha betiltanák”.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és az MSZMP megyei első titkárát tájékoztatjuk.

látta: készítette:
Kolok Péter r. ezredes Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese tájékoztató tiszt

1989. február 22.

R-204-18/1-29/89. Szigorúan titkos!
II. 1989. 02. 22. (29)

1. K/3 12-14
Feladó: MDF Lakitelek
Címzett: dr. Furmann Imre Miskolc
Tartalma: az MDF ideiglenes elnöksége megküldi a különböző országos körzetekben javasolt előadók név- és lakcím szerinti listáját.

Intézkedés:
– szóbeli megbeszélés szerint az anyag fotómásolatát megküldjük a napi jelentő csoportnak;
– a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk.

2. K/3 12-14
Feladó: Vigyázó István Budapest […]
Címzett: Furmann Imre Miskolc
Tartalma: „Felhívás a képviselőkhöz”, melyben 10 fő országgyűlési képviselő indítványozza, hogy a március 8-án kezdődő ülésszakon az országgyűlés ismét tűzze napirendre a Bős-Nagymaros vízi erőmű felépítését, ill. az építkezés felfüggesztését. Indítványukat 6 pontban indokolják.
Feladó egy mellékelt lapon kéri C.-t, hogy a felhívás másolati példányait személyesen, vagy barátai révén juttassa el a megye országgyűlési képviselőihez, de semmiképpen sem levelezés útján. „Figyelmeztetni kell őket, hogy a napirendre kerülést írják alá…”
„Aki nem akarja aláírni, azokban a körzetekben valamelyik alternatív szervezet szervezzen gyűlést, hívják meg a képviselőit, a választókerület lakóit és szavaztassák meg, hogy a képviselő támogatni fogja a napirendre kerülést. Ellenkező esetben megindítható a visszahívása.”
Közölni kell a képviselővel, hogy az egész országban most folyik az aláíratás és nyilvánosságra fogják hozni.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk.

3. K/3 12-14
Feladó: Mitró István Sátoraljaújhely […]
Címzett: Deli Tibor Miskolc […]
F. tájékoztatja C.-t, hogy Sátoraljaújhelyben szervezik a Magyarországi Szociáldemokrata Pártot és kéri, hogy szintén lépjen be. Ehhez mellékel egy belépési nyilatkozatot, valamint javasolja, hogy alkalmasnak tartott ismerőseit kérje fel a belépésre.
Tájékoztatja, hogy az MSZDP-nek jelenleg 8000 tagja van, céljuk nyugati típusú szociáldemokrata pártok mintájára a magyar nemzeti viszonyokra átültetett parlamentáris demokrácia megteremtése, többpártrendszer keretében.
„Részt kérünk a hatalomból.”
Március 15-én önállóan terveznek koszorúzni és a helyi sajtóban bejelentik megalakulásukat.
Végezetül: „Barátság!” Mitró István és Urbán István
Mitró István […] volt rendőr főhadnagy, 1948-től 1961-ig teljesített szolgálatot előbb az ÁVH, majd az ÁB szerv állományában különböző vezető beosztásokban, pld.: III/III. alosztályvezető, sátoraljaújhelyi kirendeltség vezető. Leszerelésére fegyelmi okok miatt került sor, volt MSZMP tag, leszerelés után kilépett.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk, az ellenőrzést megszervezzük.

látta: készítette:
Kolok Péter r. ezredes Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese tájékoztató tiszt

1989. február 24.

R-204-18/1-30/89. Szigorúan titkos!
II. 1989. 02. 24. (30)

1. HK 12-14
1989. 02. 21-én dr. Iván Géza az FKGP főtitkár-helyettese Miskolcon a 20-as számú általános iskolában előadást tartott a független kisgazdapárt programjáról. Az előadást a Miskolc városi pedagógus KISZ szervezte, az előadón kívül 9-en voltak jelen.
Elemezte a kisgazdapárt 1945-48 közötti és jelenlegi helyzetét. Kijelentette, hogy a taglétszám Miskolcon 120-130 fő, a megyében 1723 fő, országos 70000 főre tehető. A programon belül kiemelten hangsúlyozta az ún. fiatalok megmentésének programját, mely az iskolareformot, az oktatók anyagi helyzetének stabilizálását, a lakáshelyzet javítását tartalmazza. Az előadás végén felszólította a hallgatóságot a kisgazdapárt programjának támogatására.
Ezután egy négyoldalas szórólapot osztogatott, címe: a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt ideiglenes vezetőségének irányelvei a pártprogram kidolgozásához.

Intézkedés:
– a III/III. Csoportfőnökséget és a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk.

2. ASZA 12-12
ASZA
1989. 02. 22-én 09.25-kor ismeretlen személy telefonon felhívta a miskolci VRK ügyeletét és közölte, hogy ezen a napon 14 órakor az LKM vendégház fel fog robbanni. A posta megállapítása szerint egy Miskolc-Avas déli telepről történt a hívás. Robbanás a jelzett időpontban nem következett be.

Intézkedés:
– 3 fő operatív tiszt a helyszínre kiszállt, az épületet átvizsgálták, robbanószerkezetet nem találtak, a jelzett időpontban a helyszínt biztosították;
– a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztattuk.

3. K/3 12-14
Kel.idő: 1989. 02. 24.
Feladó: MDF Balatonfüred, Pf. 35.
Címzett. dr. Furmann Imre Miskolc […]
Tartalma: Az MDF Balatonfüred és környékének szervezete „sürgős” felhívást intéz „minden MDF szervezethez” hogy csatlakozzanak akciójukhoz és a helyi választókörzetekben gyűjtsenek aláírásokat arra vonatkozóan, hogy az országgyűlés az 1989. március 8-i ülésen újra tűzze napirendre a bős-nagymarosi vízlépcső további építésének ügyét, melyet 30 országgyűlési képviselő korábban már indítványozott.
Az összegyűjtött aláírásokat a felhívással együtt adják át a helyi országgyűlési képviselőnek, hogy az a szavazáson támogassa a 30 képviselő javaslatát.
Keltezés: Balatonfüred, 1989. február 23.
Az aláírás olvashatatlan.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk.

4. TA 12-14
1989. 02. 21-én 11 órakor Takács László putnoki lakos közölte dr. Iván Gézával, hogy várhatóan be fognak „építeni” valakiket a párttagságuk soraiba, illetve a felső vezetésbe. I[ván] G[éza] nyugtatta Takácsot és kijelentette, hogy „most nem a mi megtisztulásunk lesz majd sorrenden, hanem mi mondjuk meg, hogy az MSZMP-ből kiket zárjanak ki. Most fordítva lesz, mint 47-ben vagy 48-ban. Csak a megtisztított MSZMP-vel fogunk tárgyalni”.
1989. 02. 21-én 15 órakor Kemény István egyeki lakos – Iván Géza volt a hívó – közölte I[ván] G[ézá]-val, hogy tervezetten március 3-án megalakítják a helyi kisgazdapártot. Az előzetes felmérések alapján legalább 40 fő jelentkezésére számítanak. I[ván] G[éza] felajánlotta, hogy postai úton küld részükre „ismertetőt”, március 3-án pedig elutazik „Egyekre az alakuló ülés megtartására”.

Intézkedés:
– a III/III. Csoportfőnökséget, a Borsod megyei PB első titkárát és a Hajdú-Bihar Megyei RFK III/III. Osztályát tájékoztatjuk.

látta: készítette:
Kolok Péter r. ezredes Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese tájékoztató tiszt

1989. február 27.

R-204-18/1-31/89. Szigorúan titkos!
II. 1989. 02. 27. (31)

HMT 12-14
1989. 02. 25-én Dunaújvárosban az MDF szervezésében munkásgyűlést tartottak. A vitaindító beszédet Für Lajos tartotta, melyben kifejtette, hogy a gazdaság lerobbant, lassan elérjük a Horthy korszak termelési eredményeit. Újra 3 millió koldus országa vagyunk. A Kádár korszak eltitkolta a bajokat, törvénysértések, akasztások, börtönbe vetések terhelik számláját. A fordulathoz szükség van a forradalmi munkástanácsra, csak a munkásság bevonásával lehet a folyamatot megfordítani. Követelte a nyugdíjrendszer megreformálását. Az MDF program javaslataként kifejtette, hogy törekedni kell a hatalom ellenőrzésére, követelni kell a hatalom megosztását, majd kényszeríteni kell, ha nem adja át a hatalmat a társadalomnak. Bejelentette, hogy az MDF az Alkotmány kidolgozott formáját nem fogadja el. Véleménye szerint nem fehérterror, hanem vörös terror fenyegeti az országot.
Lezsák Sándor kifejtette, hogy „Tankok lánctalpai nyomták el forradalmunkat. Készülünk és kiszabadítjuk magunka a 40 éves elnyomás alól”. Elmondta, hogy előző este megalakult az MDF ideiglenes munkástanácsa és felhívja az ország munkásait, kezdeményezzék a munkahelyi csoportok létrehozását.
A debreceni MDF részéről egy Mészáros nevű személy bejelentette, hogy az MDF debreceni csoportja létrehozta a munkástanácsot.
Szabó Béla a gazdaság elemzése során arról beszélt, hogy nagy a veszély, mi szerint a pénzügyi elit átveszi a hatalmat a politikai elittől.
A miskolci munkástanács megszervezésével Furmann Szavicskó Lászlót akarja megbízni.
Kapcsolatunk ezen kívül magával hozta a „Munkás” című folyóirat próbaszámát, valamint a „Hírlevél” 1989. évi harmadik számát.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk.

látta: készítette:
Kolok Péter r. ezredes Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese tájékoztató tiszt

1989. február 28.

R-204-18/1-32/89. Szigorúan titkos!
II. 1989. 02. 28. (32)

1. TA 12-14
1989. 02. 26-án Vámos István a mezőkövesdi MDF vezetője tájékoztatta Furmann Imrét, hogy március 13-án Morvai Ferenc Mezőkövesden a kultúrházban levetít egy húsz perces dokumentumfilmet a Petőfi-kutatásról, majd ismertetik az MDF országos gyűlés elé terjesztendő programtervezetet. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a programjuk még 18-án megérkezett a mezőkövesdi postára, ennek ellenére csak 24-én volt a postafiókjukban, pedig expressz jött. F[urmann] közli, hogy ők csütörtökön (23-án) kapták meg. Vámos ebből azt a következtetést vonta le, hogy „akkor biztosan a tiéteket is figyelik” (levélellenőrzésre céloz).

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk.

Megjegyzés: a jelzett anyagot „K” ellenőrzésünk nem fogta.

2. ASZA 12-14
Az MDF gyógyszerészeti munkacsoportja 1989. 03. 18-án Szentendrére összehívja a gyógyszerészek országos fórumát. Napirend:
– a gyógyszertárak bérbeadásáról szóló törvénytervezet megvitatása;
– a szerződő gyógyszerészeti kamara és a független gyógyszerészeti szakszervezet szerveződése körüli nehézségek;
– a gyógyszerészek megyénkénti tájékozottságának helyzete, döntés előkészítésbe való bevonásuk.
Szervező: dr. Vancsura István Tiszaalpár, Alkotmány u. 7.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk.

3. HK 12-14
A Sárospataki Városvédő Egyesület levélben megkereste a sárospataki Rákóczi Gimnázium igazgatóját és kérték, hogy az 1952-ben levett emléktáblát, mely a kollégium falán volt, helyezzék vissza.
A tábla az épület megépítésének alkalmából lett elhelyezve és egyebek között „Csonka-Magyarország, Főméltóságú vitéz Nagybányai Horthy Miklós, Féljétek és dicsőítsétek az Istent” feliratokat tartalmaz.
A tanári karral történt egyeztetés után az igazgató – tartalma miatt – megtagadta a kérést.

Megjegyzés: az információ a helyi tanuló ifjúság befolyásolására való törekvésre utal.

Intézkedést nem igényel.

4. K/3 12-14
Miskolcon egy „Miskolci Ifjúsági Kör” nevű egyházi jellegű csoport alakult a pünkösdisták szervezésében. Terveik szerint kéthavonta „Fiatalok kérdeznek” címmel fórumot tartanak, az első február 24-én 35-40 fő jelenlétében lezajlott, tartalmát nem ismerjük. Nyíltan meghirdetett terveik szerint egyházi témákkal kívánnak foglalkozni.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk;
– az összejövetelek tartalmát megállapítjuk.

5. ASZA 12-12
Takács István elvtárssal történt szóbeli megbeszélés szerint megküldöm a Hírlevél 89/III-ban megjelent MDF budapesti kerületi névsort.
I. ker. dr. Drippeyné Szűcs Katalin 621-954
II. ker. Kádár György 698-566
III. ker. Ladán Éva 801-744
IV. ker. Ritter Sándor 691-003
V. ker. Sándorfi György 110-143
VI. ker. Katona Kálmán 324-978
VII. ker. Antosik Ferenc 416-782
VIII. ker. Fülöp László 142-748
IX. ker. Székely Edit 371-821
X. ker. Farkas Elemér 649-229
XI. ker. Szőke László 325-963
XII. ker. Horváth Béla Bp. 1536 Pf. 396 555-979
XIII. ker. dr. Szilágyi János 490-478
XIV. ker. Várhelyi Iván 229-645
XV. ker. Mocsári Attila 647-760
XVI. ker. dr. Gaál Csilla 146-562
XVII. ker. Varga András Bp. 1657 Pf. 121. 586-707
XVIII. ker. Benke László 488-062
XIX. ker. Martincsevics György 470-062
XX. ker. Tichy István 478-696
XXI. ker. Séd Károly Bp. 1751 Pf. 116.
XXII. ker. dr. Bátorfi Péter 730-846

látta: készítette:
Kolok Péter r. ezredes