1989. 02. 07-én délután országos FIDESZ akció keretében 8 fő fiatal aláírásgyűjtést folytatott a bős-nagymarosi vízlépcső megépítése ellen, Miskolc két nagy forgalmú pontján. Adataink szerint a több órán át folytatott akció során mindössze 403 db aláírást sikerült gyűjteniük.
Az aláírásgyűjtő helyeken primitív formában kivitelezett transzparenseket helyeztek el: pld. víz-lép-csőd, vízlépcsőt vagy demokráciát, Duna-Dracula.
A lakosság részéről közömbösséget, érdektelenséget lehetett tapasztalni.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk.

2. HK 12-12
ASZA
Az 1989. 02. 08-i 21/1 információhoz:
A bérpolitikai tárgyaláson a BVK vezetése kompromisszumot kötött a szakszervezettel, munkabeszüntetésre nem került sor, a szándékuktól elálltak.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk.

Az 1989. 02. 06-i 19/3. sz. információhoz:
Február 06-án Mezt Ferenc üzemmérnök MDF-tag közölte, hogy egy ismerőse révén módjában áll a felhívást nagy mennyiségben sokszorosíttatni.
Megegyeztek 1000 pld.-ban készíttetik el és csütörtökön kezdik el osztani, terjeszteni (09-én).
Budapesten is tervezik a terjesztést.
Idő közben 1989. 02. 08-án az Észak-Magyarország című napilap „Ki Retrográd” című cikkében a felhívást megjelentette, és annak törekvéseit leleplezve szerkesztőségi cikkben hatékonyan cáfolta a felhívás szerzőinek állításait.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk.

4. TA 12-14
1989. 02. 06-án 16.45-kor Furmann Zs. Gy. az MDF kazincbarcikai csoportjának egyik vezetőjével beszélt. Zs panaszkodott F[urmann Imré]-nek, hogy büntetőeljárás van ellene folyamatban árdrágítás „meg hasonlók” miatt, de véleménye szerint nem ez az igazi ok.
Megjelent az Észak-Magyarországban az ellene indult eljárásról egy cikk, amelyet szerinte annyira egyoldalúan állítanak be, hogy csak amiatt lehet, hogy korábban „összecsapott” itt a megyei vezetőkkel.
Közli Furmannal, hogy birtokában van egy: „ténylegesen nagyon nehéz fajsúlyú anyag, eset, ez a Kerte-féle cementexport, amit én hoztam be az országba, ez a bizonyos 300 millió márkás export üzlet, amit a németek vennének tőlünk. Ebbe benne van a Grósz Károlytól kezdve a Marjai, benne forog a Beckig mindenki…, benne van vagy 5-6 miniszter… én benne vagyok durván két éve és ezért külön nyüstölnek… azt hiszem ez lesz az utolsó fázis, hogy ezt nyilvánosságra hozzuk”. Furmann ezt helyeselte.

Intézkedés:
– a BM III/II. és a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk.

Megjegyzés: Zs. ellen jelentős összegre elkövetett sikkasztás és csalás miatt van büntetőeljárást folyamatban. Az általa nyilvánosságra hozandó „nagy fajsúlyú” információ lényegét nem ismerjük. Úgy tűnik, hogy Zs. a bűncselekményeinek nyilvánosságra hozása miatt mosakszik, az eljárást megpróbálja politikai okokra visszavezetni és az MDF támogatását megnyerni.
Az EGPR „H” jelű nyilvántartásában szerepel.

látta: készítette:
Kolok Péter r. ezredes Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese tájékoztató tiszt

1989. február 10.

R-204-18/1-22/89. Szigorúan titkos!
II. 1989. 02. 10. (23)

1. K/3 12-14
Feladó: nincs
Címzett: Furmann Imre
Tartalma: meghívó az MDF szentendrei szervezetének 1989. 02. 14-én 18 órától a városi tanács dísztermében tartandó tanácskozására.
Napirend: az MDF gazdasági programja.
Nyilatkozat (felhívás) a szentendrei teátrum megszüntetésére. Követelik a teátrum Szentendre főteréről való eltávolítását, ennek érdekében március 18-án 16 órakor Szentendre főterén az MDF helyi szervezete tiltakozó demonstrációt szervez.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a Pest Megyei RFK III/III. Osztályt tájékoztatjuk.

2. HMB 12-14
Dr. Iván Géza elmondta kapcsolatunknak, hogy az FKGP-nek Miskolcon 26 tagja van, de igen sok a szimpatizáns, ezért aktivizálni fogja a tagtoborzást. Részükre nyomdai kapacitást Wittmer Ödön aszalói nyomdája és a Bükkalja MGTSZ nyomdája biztosít.
A politikai helyzetről kijelentette: „Az MSZMP-nek még elképzelése sincs a válság megoldására, nemhogy programja. A saját szarukban kell megfojtani őket”.
A Miskolcon működő Lévay irodalmi kör összejöveteleit a cserkészmozgalom szervezésére is felhasználják. Január végi ülésükön egy Bogár Károly nevű felsőzsolcai lakos bejelentette, hogy a református egyház is megkezdte a cserkészmozgalom újjászervezését.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk.

3. HMB 12-14
1989. 02. 08-án az MDF edelényi csoportja 8 fő jelenlévővel összejövetelt tartott. Dr. Domokos József tájékoztatta a tagságot a február 4-i országos értekezletről, mely szerint:
– napokon belül elkészül az MDF országos programja, mely politikai-szakmai- gazdasági szempontból az egész társadalomra átfogó jellegű lesz;
– az MDF-ből országosan eddig 4 főt zártak ki, mert provokatív céllal léptek be. Ezen túl alaposabban megvizsgálják a belépők előző tevékenységét, pártállását és belépésük célját illetően;
– jelentősen növelik erőfeszítéseiket a munkásság megnyerése érdekében. Ezt a célt szolgálja a február 25-i munkásgyűlés szervezése is (Dunaújvárosban).

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk.

4. HMT 12-14
A 02. 04-i országos fórumról más forrásból:
1982.# 02. 09-én Miskolcon Balázsi Tibor beszámolt az országos fórumról 60 fő jelenlétében.
Az MDF országos vezetése 3 megyénként jelölt ki egy-egy vezetőségi tagot. Miskolc patronálásával Fekete Gyula lett megbízva. A területén helyettese Furmann Imre és Balázsi Tibor lett. Az országos vezetőség úgy döntött, hogy nem alakulnak párttá mert:
– ha párttá alakulnak, az MDF több pártra szakad;
– nem rendelkeznek olyan felkészültséggel, hogy pártként a hatalomért harcba tudjanak szállni, annak birtokában nem lennének képesek irányítani a társadalmat;
– egy Magyarországon járt olasz delegáció véleménye szerint párttá alakulásuk esetén könnyen válsághelyzet alakulna ki a társadalomban;
– mint mozgalom egyre erősödnek, mint párt egy lennének a sok közül.
Ugyanezen az összejövetelen az MDF miskolci tagsága döntött arról, hogy március 15-ét, március 15-én Miskolcon megemlékezéssel és felvonulással fogják megünnepelni. A program megszervezésére 10 fős munkabizottságot hoztak létre.
A helyi MDF újság következő számának kiadására már majdnem 90 ezer forintot gyűjtöttek össze.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk.

5. HMT 12-14
1989. 02. 08-án a helyi KISZ és FIDESZ képviselői megbeszélést folytattak, melynek eredményeként ifjúsági fórumot hoznak létre, melyet elsősorban a KISZ szorgalmazott. A szervezési kérdéseket az alábbiak szerint javasolták: nyilvánosan meghirdetik[,hogy] a fórumokon bármelyik ifjúsági érdekképviselet, gyakorló csoport részt vehet. Közösen megvitatják az adott témát és egységes értelmezés esetén a fórum nevében közös állásfoglalást készítenek, az egyet nem értők véleményét kisebbségi véleményként terjesztik a döntéshozók elé.
A KISZ felvetésére, hogy március 15-ét ünnepeljék közösen a FIDESZ még nem reagált.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk.

Megjegyzés:
A FIDESZ korábban elzárkózott a KISZ-től, a megegyezést hálózati befolyásolással értük el.

6. HMT 12-12
Kapcsolatunk 1989. 02. 09-én megtartott MDF ülésen „Hogyan tovább” című kérdőívet kapott, amelyet kitöltve kell megküldeni: ifj. Fekete Gyula 1046 Budapest […] címre.

Intézkedés:
– a napi jelentő csoport vezetőjével történt megbeszélés szerint a fotómásolatát megküldjük a napi jelentő csoportnak;
– a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk.

látta: készítette:
Kolok Péter r. ezredes Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese tájékoztató tiszt

1989. február 14.

R-204-18/1-24/89. Szigorúan titkos!
II. 1989. 02. 14. (24)

1. HK 12-14
A mezőkövesdi MDF szervezete sokszorosított röplapokat terjeszt, melyben felszólítják a lakosságot, hogy ne vegyenek részt dr. Ladányi József országgyűlési képviselő beszámolóján. Az akciót állításuk szerint azért szervezték, mert a beszámolót nem munkaszüneti napon, hanem 17-én pénteken 15.00 órakor tartják és nem a művelődési házban, hanem a pártbizottság épületében.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk.

2. TA 12-14
1989. 02. 08-án Nyeste Mátyás diósgyőri népfronttitkár beszél dr. Iván Gézával. Közölte, hogy nagyon sok jót hallott I[ván] kisgazdapárti szervezőtevékenységéről és nagyon örül neki, mert ő is körül van véve begyepesedett agyú emberekkel. Iván Pozsgay Imrével kapcsolatban elmondta, hogy rövidesen ő lesz a köztársasági elnök.
Mindketten egyetértettek abban, hogy a dolgokon alakítani kell, mert maguktól nem alakulnak. Nyeste megállapította, hogy a lényeges kérdésekben Iván és ő egyetértenek.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk. A kapcsolat további alakulását figyelemmel kísérjük.

3. HMB 12-14
1989. 02. 13-án keletkezett információ szerint március 02-án 17.00 órától Miskolcon a KIOSZ székházban Király Zoltán újságíró Csongrád megyei országgyűlési képviselő előadást fog tartanai „Az alternatív csoportok helyzete Magyarországon” címmel. Az előadást az MDF miskolci csoportja szervezte.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk.

4. HMB 12-14
A Szabad Demokraták Szövetsége és a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 1989. 02. 19-én de. 10.00 órakor vita-délelőttöt rendez „Hová vezet a diktatúra, mit ígér a demokrácia” címen Ózdon, a Kun Béla Művelődési Központban.
A rendezvény népszerűsítése érdekében Kristály Gyula Budapestről Kőszegh Ferenctől 1500 db nyomdai úton sokszorosított meghívót hozott és a terjesztést megkezdték, elsősorban különböző kocsmákban és szórakozóhelyeken, de postaláda útján is.#
A vitavezető Solt Otília lesz és 8 fős elnökséget hoznak létre, ezeket a Pestről jövő személyeket még Kristály sem ismeri. A vidékről és Budapestről érkező személyeknek Farkas László biztosít szállást a Béke Szállóban.
Kristály tervei között szerepel egy rendszeresen találkozó ellenzéki mag létrehozása Ózdon. Legfőbb célja a különböző állami beosztásban, legfőképpen tanácsi tisztségeket betöltő személyekre kompromittáló adatok gyűjtése, az apparátus már nem ellenfél. Kapcsolatot akar fölvenni lengyelországi alternatív, ellenzéki szervezetekkel.
A nyomda, ahol a meghívót készítették a Dunántúlon található, nem tisztázott, hogy Csornán, Kőszegen vagy Mosonmagyaróváron.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk, politikai intézkedések megtétele céljából.

5. K/3 12-14
Feladató: Vásárosnamény és Vidéke Takarékszövetkezet, iskola takarékszövetkezeti csoport, Tiszaszalka.
Címzett: Furmann Imre
Felhős Szabolcs tanár tájékoztatja F[urmann]-t, hogy a beregi csoport választási gyűlését február 25-én 17 órától tartják, kéri, hogy ha lehet F[urmann] vegyen részt.
Az országos MDF gyűlés után 1-2 napos körutakat szerveznek, a beregi falvakba, melyre szintén meghívja F[urmann]-t.
Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a Szabolcs Megyei RFK ÁB szervét tájékoztatjuk.

látta: készítette:
Kolok Péter r. ezredes Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese tájékoztató tiszt

1989. február 15.

R-204-18/1-25/89. Szigorúan titkos!
II. 1989. 02. 15. (25)

1. TA 12-14
1989. 02. 14-én 19.30-kor Furmanné Pankucsi Márta Bercsi (Barcsi?) Jánossal (Budapest 474-066) beszélt. Bercsi gratulált az újsághoz (Miskolci Fórum) nagyon tetszik neki. Közölte, hogy ő lett volna a szerkesztője a budapesti MDF „Hír Levél”-nek, de amikor a miskolciak újságját meglátta, azt mondta, hogy ez alapján csinálja Furmann az egész újságot a fórumnak.
Furmanné örült, hogy tetszett az újság és kifejtette, reméli, hogy lesz folytatása.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk.

Megjegyzés: az információ arra utal, hogy az MDF országos kiadványának szerkesztésével akarják megbízni Furmannt.

2. HMB 12-14
1989. 02. 15-én kapcsolatunk jelentette, egyelőre úgy tűnik, hogy a március 15-i felvonuláson Miskolcon az alternatív szervezetek az MDF irányításával vesznek részt.
A lebonyolításra az MDF felső vezetésétől várnak 1 héten belül útmutatást.
A miskolci FIDESZ vezetői a taglétszám növelése érdekében a középiskolákat, elsősorban a „Zrínyi Ilona” Gimnáziumot és a „Zalka Máté” Gépipari Szakközépiskolát vették célba.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk.

3. TA 12-14
Jakab Mária a miskolci rádió munkatársa felvette a kapcsolatot Furmann Imrével. 1989. 02. 20-án 03 órakor F. lakásán riportot fog készíteni.
Első sorban mint költőt akarja bemutatni, de az MDF-ről is akar vele beszélgetni.
A riport a magyar rádió miskolci stúdiójának kulturális magazinjában 1989. 03. 05-én fog elhangzani.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk.

4. HK 12-12
Az 1989. 02. 14-i 24/1 sz. táviratunkhoz kiegészítés:
Az országgyűlési képviselő beszámolóját február 10-én pénteken Mezőkövesden megtartotta kb. 150 fő jelenlétében. Rendzavarás nem történt.
A röplapokat levélszekrénybe való bedobálás útján terjesztették az azt megelőző napokon, darabszámuk nem ismert.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk.

látta: készítette:
Kolok Péter r. ezredes Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese tájékoztató tiszt

1989. február 17.

R-204-18/1-26/1989. Szigorúan titkos!

II. 1989. 02. 17. (26)

1. HMT 12-14
Kapcsolatunk 1989. 02. 16-án jelentette, hogy az MDF edelényi szervezet egyik alapító tagja, Szegőfi Péter a helyi ifjúsági ház munkatársa szerkeszti havonta megjelenő „Borsod” c. edelényi kiadású lapot. Szegőfi heves, lelkesedő természetű, vannak újságírói ambíciói és némi adottságai is. Aktivitását figyelembe véve nem kizárt, hogy az általa szerkesztett lapot az MDF szolgálatába fogja állítani.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk.

2. ATA 12-12
Az MDF leninvárosi szervezete és az MSZMP városi bizottsága, valamint a HNF helyi vezetése nem tudott megegyezni március 15-e megünneplését illetően. Az MSZMP városi bizottsága és a HNF nem járult hozzá, hogy az MDF képviselői a városi ünnepségen szervezetten részt vehessenek és koszorúikat elhelyezzék az erre a célra felállítandó emlékoszlopon. Az MDF leninvárosi szervezete a tiltás érvényben maradása esetére 1989. 03. 15-én este gyertyás felvonulást tervez a város központjában a Derkovics Művelődési Ház előtti téren, és az emlékoszlopot a tiltás ellenére is megkoszorúzzák. A demonstráció feltételezhetően az MDF népszerűségét növelné, ezért indokoltnak látszik az MSZMP városi bizottsága, illetőleg a HNF városi bizottsága döntésének felülvizsgálata.

Intézkedés:
– a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk;
– a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk.

3. K/3 12-14
Feladató: Magyar Demokrata Fórum, Lakitelek
Címzett: Furmann Imre címén MDF Miskolc
Tartalma: meghívó (az alábbiak szerint)
„1989. 02. 25-én 10.00 órai kezdettel a dunaújvárosi Bartók Béla Művelődési Ház nagytermében MDF munkásfórum lesz, amelyre érdeklődő barátaival, munkatársaival együtt szeretettel meghívjuk. Gyülekezés: 09.00 órától (névjegy, ebédrendelés). A pontos kezdés érdekében kérjük időben érkezzen.
Belépődíj: 50 Ft / szervezési kiadásokra.
Program:
10 h-tól 13 h-ig vitaindító előadások, vita; helyzetelemzés, történelmi példák, nyugat-európai munkás érdekvédelem; szolidaritás; munkástanácsok 1956-ban, esélyek és lehetőségek.
13 h-14 h-ig ebédszünet. Nemzetközi sajtótájékoztató.
14 h-17 h-ig vita, hozzászólások, állásfoglalás, záró nyilatkozat.
Dunaújváros, 1989. 02. 06.

MDF MDF
ideiglenes elnöksége dunaújvárosi szervezete
fk: Lezsák Sándor, Czakó Imre

Megjegyzés: meghívó felirat alatt az MDF dunaújvárosi szervezetének emblémája (Magyar Demokrata Fórum Dunaújváros felirat alatt Kossuth címer, a címer két oldalán elhelyezve 1988 és egy-egy olajfaág).

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk.

4. HMB 12-14
Az illegális Jehova Tanúi szekta 1989. július 21-től 23-ig terjedő időben a miskolci DVTK stadionban mintegy 4500 fő részvételével kongresszus megtartását tervezi, a kongresszus szervezési előkészületeit megkezdték.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk.

5. HMT 12-14
Kapcsolatunk 1989. 02. 17-én jelentette, hogy 1989. 02. 18-án Vácott MDF fórumot tartanak, amelynek napirendje a 02. 25-i munkásfórum előkészítése lesz. A miskolci MDF tagok közül Szavicskó László készül hozzászólni. Az ez alkalomra kidolgozott 15 pontos tervezetét akarja előadni. A tervezet tartalmára vonatkozóan nem rendelkezünk információval.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk.

látta: készítette:
Kolok Péter r. ezredes Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese tájékoztató tiszt

1989. február 20.

R-204-18/1-27/1989. Szigorúan titkos!
II 1989. 02. 20. (27)

1. HMB 12-12
Kiegészítés az 1989. 02. 14-i 24. sz. napi jelentésünk 4. sz. információjához:
1989. 02. 19-én de. 10.00-től 13.30-ig megtartották Ózdon az SZDSZ és a TDDSZ által kezdeményezett vitafórumot „Hová vezet a diktatúra, mit ígér a demokrácia” címmel a helyi Kun Béla Művelődési Házban.
Az összejövetelen kb. 250-300 fő vett részt, többségében munkások. Az első szünetben 50-100 fő távozott.
Az elnökségben foglalt helyet Solt Otília, Kőszegh Ferenc, Eörsi János, Miskolczi Tamás a Magyar Nemzeti Bank munkatársa, Bruszt László a szociológiai intézet munkatársa TDDSZ ügyvivő, Köllő János a Közgazdasági Tudományos Intézet munkatársa, a kecskeméti SZDSZ egy ismeretlen tagja, valamint Kristály Gyula „F” dossziés személy, ózdi lakos.
A jelenlévőket Kristály Gyula üdvözölte, majd átadta a szót Solt Otíliának, aki többnyire általánosságokban beszélt. Az elmondottakból kitűnt, hogy Ózd helyzetét nem ismeri, nem készült fel igazán. A szünet után Solt Otília vázolta az SZDSZ célkitűzéseit, főbb törekvéseit. Az ezt követő vitában elhangzottak olyan kijelentések, hogy erősíteni kell az alternatív szervezeteket, a demokráciát az MSZMP nélkül kell kialakítani, mert a jelenlegi politikai rendszer nem alkalmas erre.
A rendezvényen az eredeti célkitűzésektől eltérően nem alakult meg az SZDSZ ózdi csoportja. Ezt egy későbbi időpontban 1989. február 24-én akarják megtartani, szintén a Kun Béla Művelődési Házban.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget tájékoztatjuk.

2. HMT 12-14
Az MDF miskolci szervezete március 15-i ünnepségére meg akarják nyerni Nagy Attila színművészt a kecskeméti Katona József Színház tagját, hogy mint 1956-ban, most is ő mondja el a Nemzeti Dalt. A március 15-i ünnepségre mozgósító plakátokat a borsodi nyomdában akarják előállítani.
Furmann Imre javaslatára szórólapokat is akarnak készíttetni, amelyeken az LKM és a DIGÉP előtt műszakváltáskor terjesztenének.
Az ünnepség a tervek szerint március 15-én 11.00-kor kezdődne a Szabadság téren.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és a megyei PB első titkárát tájékoztatjuk.

3. TA 12-14
1989. 02. 17-én Furmann Imre Dombóvári Tibor apjával beszélt. Idősebb Dombóvári elmondja, hogy van egy nagy terve, amely szerint március folyamán egy nyugdíjas tüntetést akar szervezni Miskolcon. Ehhez kéri Furmann segítségét, transzparensek, szórólapok és propaganda ügyében. Furmann kéri, hogy a következő csütörtökön menjen el az MDF ülésre és akkor megbeszélik.

Intézkedés:
– a BM III/III. Csoportfőnökséget és az MSZM megyei első titkárt tájékoztatjuk.

látta: készítette:
Kolok Péter r. ezredes Szuhár Dezső r. fhdgy.
főkapitány áb. helyettese tájékoztató tiszt