A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló Miskolc-Kosice Oktatókórházi Együttműködés elnevezésű projekt zárórendezvényét tartották a Miskolci Egyetemen október 18-án.

A konferencián a projekt résztvevői, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, a Miskolci Egyetem, valamint a Kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem professzorainak és orvosainak a program keretében megvalósult munkáját mutatták be. A témák elsősorban a közös képzésekre, továbbképzésekre, gyakorlati kurzusokra, és a további lehetséges együttműködések kialakítására koncentráltak Magyarország és Szlovákia egészségügyi képzési rendszerében.

A pályázatban résztvevő partnerintézmények korábbi sikeres együttműködésében nyitott új fejezetet a jelenlegi projekt, mellyel a kassai és a miskolci kórházak, illetve egyetemek az orvosképzés, továbbképzés hasonlóságainak, eltéréseinek áttekintését, s ennek alapján a különbözőségek – például az európai uniós akkreditáció terén – áthidalásának lehetőségét tűzték ki célul. Utóbbi részben közös képzések indításának lehetőségét teremti meg, részben pedig a szlovák és a magyar felek erősségeinek átvételét a határon túli oktatásba.
Mindez az esetleges szakemberhiány határon átívelő pótlására is lehetőséget teremt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház pedig akár a Kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem oktatókórházává is válhat. A szlovák-magyar munkacsoportok négy szakterületet vizsgáltak, ezek az idegsebészet, az ideggyógyászat, a radiológia és az érsebészet.
A szlovák és a magyar felek közötti jelenlegi és korábban is sikeres közös munka példaértékű a betegellátásra, a képzés fejlesztésére is kiterjesztett együttműködés tekintetében, s kiváló alapot biztosít e területen az intézmények közötti további kooperációhoz.

Projektadatok:
Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Szlovák Köztársaság Építésügyi és Régiófejlesztési
Minisztériuma
Az elnyert pályázat címe: Közös képzések fejlesztése a miskolci B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház és a Kassai Pavol Josef Šafarik Egyetem támogatásával

Résztvevők: B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház – képviseli: Dr. Csiba Gábor főigazgató főorvos
Miskolci Egyetem – Egészségügyi Kar – képvisel: Prof. Dr. Barkai László dékán
Kassai Pavol Josef Šafarik Egyetem és a Kassai Kórház – képviseli: Prof. Dr. Leonard Siegfried
dékán

A projekt magyarországi menedzsere: Prof. Dr. Barkai László

Együttműködés területei: radiológia, neurológia, onkológia, sugárterápia, urológia

A projekt ideje alatt végzett tevékenységek:
• A két ország képzési curriculumának áttekintése, összehangolása/harmonizálása
• Igények felmérése a HR fejlesztésben (HR-human-resource)
• Tananyagfejlesztés, különböző formában előállítás
• Javaslatok kidolgozása az adott klinikai-szakmai területen a telemedicinális, telekonzultációs együttműködés kialakítására, amely előkészíti az egészségügyi ellátási együttműködési projektet.
• Közös tudományos munka
• Közös publikációk
• Közös könyvkiadás Radiológiai évkönyv címmel, mely a radiológus képzést Magyarországon és Szlovákiában egyaránt segíti.

Az elnyert pályázati támogatás: 157.550 euro. Ebből az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása 133.917 euro,
kormányzati társfinanszírozás 16.435 euro, valamint 7.100 euro önrész.