Jövő év első napjával Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) néven összeolvad az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) valamint a Vám- és Pénzügyőrség (VP) – az erről szóló törvényjavaslatot Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter terjesztette  az Országgyűlés elé.

Az Országgyűlés honlapján olvasható törvényjavaslat indoklása szerint az új szervezet a hatékony, költségtakarékos közigazgatás elveire építve biztosítja az állam adó- és adójellegű bevételeinek teljes körű kontrollját és védelmét. Ennek érdekében újra megjelennek a rendszerben az adónyomozók.
A NAV felügyeletét a miniszterelnök által kijelölt miniszter látja el, ő – a pénzügyminiszter szerepét is átvett – nemzetgazdasági miniszter lesz. Az egységes szervezet a feladatait központi, középfokú és alsó fokú szervei útján látja el.
Az új egységes Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi szervei: a központi hivatal, a bűnügyi főigazgatóság, az informatikai feladatokat ellátó intézetek, valamint a humánerőforrás-fejlesztési feladatokat ellátó intézet. A javaslat szerint a bűnügyi főigazgatóság és a humánerőforrás-fejlesztési feladatokat ellátó intézet jogi személyiséggel rendelkező – a NAV költségvetési fejezetén belül önállóan működő és gazdálkodó – költségvetési szervek lesznek.
Az állami adóhatósági feladatokat ellátó szerve az állami adó- és vámhatóság adóztatási szerve. A vámhatósági feladatokat ellátó szerve pedig az állami adó- és vámhatóság vámszerve. E két szervezet, valamint a bűnügyi főigazgatóság közép- és alsó fokú szervekkel is rendelkezik majd.
A NAV elnökét – határozatlan időtartamra – a felügyelő miniszter javaslatára, a miniszterelnök nevezi ki, és menti fel. Elnöknek jogi vagy közgazdasági felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező magyar állampolgár nevezhető ki. Az elnökhelyetteseket és a gazdasági vezetőt – szintén határozatlan időtartamra – az elnök nevezi ki, és menti fel. Elnökhelyettessé jogi, közgazdasági vagy szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező magyar állampolgár nevezhető ki.