Nyílt válasz dr. Mokrai Mihály alpolgármester úrnak:

Tisztelt Alpolgármester úr!
Az elmúlt napokban, a MINAP újságban megjelent nyilatkozata hatására, Mi mint a Kórházszolgálat Műszaki Kft. dolgozói úgy gondoltuk, hogy a vitát kiváltó szerződéskötést érintően az alábbiakat kívánjuk megosztani

  Önnel és a nyilvánossággal:
Nagy megdöbbenéssel olvastuk, hogy Ön – akinek az irányításával a kórház átalakításával egyidejűleg a műszaki karbantartást, portaszolgálatot, parkfenntartást végző munkavállalók munkaviszonya megszűnt, – most azon „munkálkodik”, hogy a jogszerűen kihirdetett közbeszerzési eljárás eredményét milyen módon tudnák megsemmisíteni, mert a jelenlegi „szerződés cseppet sem előnyös a város számára”.
Tisztelt Alpolgármester úr!  Tisztában van Ön azzal, hogy a társaságunk által foglalkoztatott dolgozók  átlagfizetése mennyi? Tisztában van Ön azzal, hogy a kórház  által előírt feladatot, és munkaórát hány dolgozóval lehet ellátni?
Bizonyára nem, mert akkor Ön is tudná, hogy társaságunk által ajánlott ár tejesen reális, sőt éves szinten több mint száz millió forintos megtakarítást eredményez a kórházban a jelenleg azonos tevékenységet folytató gazdasági társaság szerződéses áraihoz képest, amely – érdekes módon – Önnek 2004- óta nem szúr szemet! Vajon ennek mi az oka?
Mi munkavállalók az elbocsátással egyidejűleg a kórház, valamint a város vezetőitől  – többek között Öntől is – azt az ígéretet kaptuk, hogy az általunk alakított társaság kereteiben történő megélhetésünk biztosítva lesz!
Nyugodtan állítjuk, hogy a Kórházszolgálat Műszaki Kft. által elnyert közbeszerzési eljárás nem egy kiugró volumenű közbeszerzés, hiszen az sem összegszerűségében, sem tartalmában nem sérti a kórház érdekét, csak esetleg az Önét.
A közbeszerzéssel elnyert szerződés aláírásának jogi akadálya jelenleg nincs, hiszen cégünk azokat a személyeket foglalkoztatja, akiknek megfelelő és alapos helyismerete, tapasztalata, szaktudása van, és megfelelően lojálisak a kórházzal szemben. Ezért is szerepel az alapítók között 16 volt kórházi dolgozó, és ezért vette fel a Kórházszolgálat Kft. a kórház által elbocsátott valamennyi dolgozót.
Alpolgármester úr! Ha Ön olyan fontosnak érzi a város érdekét, akkor az is kell hogy érdekelje, hogy nekünk munkavállalóknak, miskolci lakosoknak mi az érdekünk!
Szeretnénk végre nyugodtan dolgozni!

Miskolc, 2010. szeptember 6.

Kórházszolgálat Műszaki Kft. dolgozói