A MISEK Nonprofit Kft. Osztályvezető Főorvosi Kara állásfoglalást fogalmazott meg a múlt héten tartott sajtótájékoztató kapcsán, melyen a város három másik egészségügyi intézményének vezetője bírálta a MISEK-et.
Az állásfoglalást alább közöljük:

„A Misek Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Főorvosi Kara aggodalmunkat fejezzük a Borsod Megyei Kórház Főigazgatója, a Vasútegészségügyi Nonprofit Kft ügyvezetője és a Szent Ferenc Szakkórház igazgatója által 2010. július 5-én tartott sajtótájékoztatón elhangzottak és az általuk kiosztott „Sajtóanyag”-ban leírtak miatt. Az elhangzottakban, véleményünk szerint a megyében működő kórházak közötti együttműködés ellen ható törekvések jelentek meg.
Visszautasítjuk a sajtóközleményben hangoztatott azon kitételeket, miszerint a MISEK Kft., Miskolc lakossága, Miskolc Város fejlődése ellen ható döntéseket hozott. Visszautasítjuk azt, a Sajtóanyag által sugallt valótlanságot, hogy a döntés miatt újabb családoknak pénzt kell majd gyűjteni külföldi gyógykezelésre.
Méltatlannak érezzük, hogy felelős egészségügyi vezetők olyan szakmai ügyben fordultak a nyilvánosság felé, mely a közvélemény számára szinte ismeretlen és olyan stílusban adták közre eltérő és szakmaiatlan véleményüket, mely az általunk ellátott betegekben bizonytalanságot, bizalmatlanságot kelt.
Mi azt várjuk a megyében működő egészségügyi intézményektől, és főként azok vezetőitől, hogy a betegellátást ne egymás rovására, hanem a betegek érdekében együttműködve, saját és mások érdekei veszélyeztetése nélkül folytassák. Miskolc és a Megye lakosságának ellátása élesen nem választható el. Ezért nem értjük vajon miért kellene megakadályozni a MISEK Kft-ben folyó betegellátás fejlesztését. Vajon miért kellene – számunkra érthetetlen párhuzamosságra hivatkozva – 5 milliárdos összegben támogatásra érdemesnek ítélt pályázatot újragondolni. Ugyanis, azt olvassuk a Stratégiai Szövetség a Kórházakért Szövetség programjában, hogy az egészségügyi intézmények fejlesztése körében újra kell értékelni minden 2010. március 15. napja után odaítélt támogatást. Ez teljességgel érthetetlen számunkra, mert ezen fejlesztés elmaradása okozna hátrányt Miskolc és a Megye lakosságának. .
A MISEK Nonprofit Kft által működtetett kórház Miskolc város lakosságán kívül a fertőző betegségek terén 576 ezer fő, a tüdő és mellkas sebészet területén 576 ezer fő a tüdőgyógyászati ellátásban 225 ezer fő, a Bőrgyógyászati ellátásban 446 ezer fő, a hematológiai ellátásban 556 ezer fő megyében élő lakos ellátásáról köteles gondoskodni. (Tehát ez az Intézmény a városi kórházat messze meghaladó súllyal bír a megye és a régió egészségügyi ellátásában). Éppen ezért a lakossággal szembeni vétek, hogy ezen Intézmény fejlesztésével kapcsolatos döntés újraértékelését kezdeményezik a megyében és Miskolcon élő ott dolgozó egészségügyi vezetők. Szolgálja ez rövid, közép vagy hosszú távon a miskolciak érdekeit?
Álláspontunk szerint a megyében működő egészségügyi intézményeknek arról kellene szakmai vitát folytatni egymás között, hogyan hangolják össze tevékenységüket, s arról kellene a fenntartókkal, a politikai döntéshozókkal nyilvános vitát folytatni, hogyan biztosítható az egészségügyi ellátórendszer működőképessége. A kiadott sajtóanyagból viszont az tűnik ki, hogy a vitát kezdeményező egészségügyi vezetők olyan szakmai vitát tesznek a Miskolc Város Önkormányzati vezetői és az általuk kinevezett vezetők támadása középpontjába, mely a közvélemény oldaláról szakmailag nem eldönthető, de alkalmas negatív hangulat keltésére. Meggyőződésünk, hogy a közvélemény, és a betegek nem azt várják – az egészségügy aktuális állapota okán sem – az egészségügy vezetőitől, hogy egymással harcoljanak, hanem azt, hogy a feltételhiányok közepette is eleget tegyenek hivatásuknak. Ezt pedig inkább együttműködéssel, a köz szolgálatával látjuk megvalósíthatónak.”