Tisztelt Szerkesztőség! Tisztelt Érdeklődő!

Miskolc Jegyzője környezetszennyezéssel kapcsolatos büntetőfeljelentését a Miskolci Városi Rendőrkapitányságon kiegészítette 12 ingatlan vonatkozásában hulladékkezelés rendje elleni bűncselekmény vizsgálatával is.

A feljelentésre azért volt szükség, mivel a miskolci törvények az alábbiakat írják elő, melyet a Miskolc város együttélési kódexben /48 oldal/ is megfogalmaztak /Miskolc honlapján megtalálható/ az alábbi:

21/2009. (VI.30.) sz. rendelet

(2) Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott ingatlanon a folyékony kommunális hulladék Kibocsátó köteles egyedi vízzáró szennyvízgyűjtőt építeni a szennyvíz gyűjtésére.

(5) Kibocsátónak a folyékony kommunális hulladék egyedi vízzáró szennyvízgyűjtőjét legalább két hetenkénti ürítési időszak figyelembevételével vízzáró kivitelben kell megépíteni, illetve átépíteni a Közszolgáltatóval is egyeztetett, közútról megközelíthető helyen.

(2) A Kibocsátó köteles az ingatlanán keletkezett települési folyékony hulladékot maradéktalanul összegyűjteni és az önkormányzat által kijelölt közszolgáltatónak elszállításra átadni.

(5) A Kibocsátó a folyékony kommunális hulladékot az ingatlanán a 2. § (5) bekezdés szerinti környezetvédelmi szempontból megfelelő használatú egyedi szennyvízgyűjtőben köteles gyűjteni.

(4) Az ingatlantulajdonos, aki a települési folyékony hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, illetve a közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék elhelyezést végez, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására külön jogszabály alapján a Jegyző jogosult.

BAZ Megyei főügyészség is értesített, hogy helyszíni szemlét tartottak. A helyszíni szemlén megállapították, hogy a szennyvíz az utcára folyik. /melléklet: főügyészség bábonyibérc. dok/

Reméljük, hogy az ügyészség nem fogja az ügyet lezárni, /mint több hasonló esetben már megtette/ mivel Önkormányzati törvények meghatározzák a hatóság által engedélyezett hulladék elhelyezést és ezt követően a 281/A§ Büntető törvénykönyv úgy rendelkezik, hogy aki nem hatóság által engedélyezett helyen /veszélyes/ hulladékot elhelyez 5 évi szabadságvesztéssel sújtható. /Bűncseleknényt közokiratok és helyszíni szemlék bizonyítják/

Ezt követően reménykedem, hogy Dr. Martossy György főügyészségi osztályvezető ügyész sajtószóvivő nem ad ki olyan nyilatkozatot, mint a múltkori esetben, hogy az általam közokiratok és törvények alapján kiadott nyilatkozatok nem valósak.

2010-07.12

Tisztelettel:

Szemes István