T. VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG, rkp@duneweb.hu

Tárgy: Károkozókat feljelentés és környezetkárosítást elhárítás, a Ptk. 484-487. §. szerinti ügyvitel keretében

Az olyan kertes ingatlanoknál, ahol a mezőgazdasági vegyszerhasználat nincs megtiltva, de tiltják a háztartási szennyvízzel gyökérzónásan öntözést, s a felszín alatti ivóvíz készletet védés ürügyén kötelezik a lakosságot, hogy a háztartási szennyvízét a szennycsatornák útján az ivóvízbázis folyókba engedje koncentrálni, csalás történik. Cél: a lakosság megélhetési költségeinek növelése, ivóvizének fertőzése, mérgezése, életük lerövidítése, hogy a nyugdíjra befizetéseiket az IMF- és Világbanki hitelek törlesztésére lehessen fordítani (megtakarítás = bevétel), s hogy önkormányzati adóként a vízművek extraprofithoz juthasson. Jelenleg a tényleges technológiai önköltsége 5-10-szerese a nem önkormányzati vízművek által bezsebelt víz + csatorna díj, mialatt az önkormányzat nem kap az adóként szedett ezen extraprofitból .

Ennek figyelembe vételével kérem a törvény hátterének felülvizsgálatát, s mindazon területeken, ahol nincs tiltva a mezőgazdasági vegyszerhasználat, a háztartási szennyvíz hasznosítást, és annak EU-támogatásban részesítését, s a nem önkormányzati tulajdonú vízművek által önkormányzati adóként beszedett ivóvíz- és csatorna-használati díjak vízműveki önköltség feletti részének az önkormányzati bevételeként kezeltetését.

Ez egy általunk megismételt környezetvédelmi, egészségvédelmi, anyag- és energia- megtakarítási közérdekű beavatkozás, miután minisztériumok szennycsatorna szaporító önkormányzati és állami finanszírozási korrupcióiban érdekelt előző vezetői kezén évek óta sorra eltűntek a fenti problémák megoldására előterjesztett javaslatainkat, is semmibe vették.

Verőce, 2010. 06. 27.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG GMK v.a. Cégbíróság által kijelölt végelszámolója
1036 Bp., Lajos u. 115.