Az Országgyűlés a számvevőszék új elnökének és alelnökének személyéről titkos szavazáson döntött. Ezen Domokos László 266 igen és 88 nem szavazatot kapott. Warvasovszky Tihamérra 258-an szavaztak igennel, 95-en nemmel. (A megválasztáshoz az összes képviselő kétharmadának támogatására, azaz 258 igen szavazatra volt szükség.) Az új vezetőket július 5-i hatállyal választotta meg a Ház. A szavazás eredményének kihirdetése után Domokos László és Warvasovszky Tihamér esküt tett. Mandátumuk 12 évre szól. A Fidesz-frakció vezetője, Lázár János június 14-én jelentette be: Domokos Lászlót jelölik az ÁSZ elnökének, alelnökének pedig Warvasovszky Tihamért.

Domokos László jelölését az ellenzék élesen bírálta az általa igénybe vett lakhatási támogatás miatt, de a Fidesz-frakció kiállt jelölése mellett. Warvasovszky Tihamér szakmai munkája elismeréseként értelmezte, hogy a Fidesz képviselőcsoportja az ÁSZ alelnökének jelölte. A székesfehérvári szocialisták szerint Warvasovszky Tihamér egyéni boldogulását helyezi előtérbe, amikor egy “jól fizető állásért” befejezi székesfehérvári pályafutását. Kovács Árpád ÁSZ-elnöki megbízatása 2009. december 9-én járt le, míg a számvevőszék alelnökeinek személyéről 2002 óta nem sikerült megállapodniuk a képviselőknek. Alapító okirata szerint az ÁSZ közfeladata – az állam legfőbb pénzügyi ellenőrző szerveként – az államháztartás ellenőrzése a vonatkozó törvényekben és egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint, valamint egyéb, törvény által meghatározott feladatok ellátása.

Az ÁSZ elnökét és alelnökeit az Országgyűlés 12 évre választja, megbízásuk lejártával újraválaszthatók.