A sajtóban több alkalommal megjelent Szemes István magánszemély nyilatkozata a Miskolc-Bábonyibérc városrészben uralkodó szennyvízkezelési és hulladék elhelyezési állapotokról.
A kiegyensúlyozott tájékoztatás és az érintett városrészben lakók informálása érdekében az üggyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

Szemes István a Miskolci Városi Ügyészéghez fordult amiatt, hogy a Bábonyibércen lakó egyes magánszemélyek a szennyvizet és a kommunális hulladékot az utcára ürítik, ezzel szennyezve saját és szomszédaik lakókörnyezetét. Az ügyészség a beadványokkal minden esetben érdemben foglalkozott és a jogszabályok által hatáskörében biztosított intézkedéseket minden esetben megtette.

Ennek során nyomozást rendelt el, melyet a Miskolci Rendőrkapitányság folytatott le. A nyomozást hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntette miatt folytatták. Ennek során a nyomozóhatóság szakértő bevonásával szemlét tartott a szóban forgó ingatlanokon. A szakértő mindkét ingatlan esetében azonos módon megállapította, hogy az ott elhelyezett szemét háztartás hulladék, mely terheli a környezetet, de azt nem veszélyezteti. A szerves hulladékrésze elbomlik, a szilárd műanyag pedig puszta elhelyezése folytán szintén nem veszélyezteti az élővilágot és a környezetet. A nyomozást bűncselekmény hiányában megszüntették, mely határozat nem zárja ki a továbbiakban részletezett egyéb felelősségi formákat.

Megállapítást nyert, hogy korábban ugyanezen ingatlanok tekintetében már két esetben volt hasonló bűncselekmény miatt nyomozás, melyben szintén környezetvédelmi szakértő járt el, és azonos megállapításokat tett.

Ezen túl az ügyészség Magánjogi és Közigazgatási szakága vizsgálatot tartott, melynek során megállapította, hogy a Szemes István által kifogásolt hatósági mulasztások nem valósak, mert az önkormányzat szabálysértési hatósága 2005 évtől folyamatosan folytatott szabálysértési eljárásokat a tapasztalt állapotok miatt. 2005-ben 11, 2006-ban 1, 2007-ben 3, 2009-ben 11 alkalommal. Az ügyészség tájékoztatta a bejelentőt arról is, hogy a hatályos jogszabályok alapján az ügyészségnek nincs határozat hozatali jogköre a beadványban felvetett problémák tekintetében. A Megyei Főügyészség ekörben osztotta a Miskolci Városi Ügyészség álláspontját és elutasította a bejelentő panaszát. Ugyanakkor a Főügyészség felhívta a Városi Ügyészséget, hogy kezdeményezze a jegyző ellenőrzési kötelezettségének gyakorlását és ezt folyamatosan kísérje figyelemmel.

Mindezek alapján a Városi Ügyészség 2010. április 30. napján ellenőrizte, hogy a hatóság miként látta-látja el a jogszabályokban előírt ellenőrzési kötelezettségét, mit tett a Bábonyi bérci jogszabálysértő állapotok felszámolása érdekében. Megállapította, hogy 2010-ben 3 esetben folytattak eljárást szabálytalan szennyvíz elhelyezéssel kapcsolatosan. Ezen túl 10 esetben szabtak ki hulladékgazdálkodási bírságot, olyan magánszemélyekkel szemben, akiknek nincs ivóvíz bekötésük, de a helyi közkútról vételeznek vizet. Mivel ők életvitel szerűen laknak ezen a területen, ezért szennyvíz kibocsátónak minősülnek.

A vizsgálat kapcsán arra is fény derült, hogy Miskolc város Jegyzője 12 ingatlan esetében büntetőfeljelentést tett környezetkárosítás miatt a Miskolci Rendőrkapitányságon.

Miskolc, 2010. június hó 25. napján

Dr. Martossy György
főügyészségi osztályvezető ügyész
sajtószóvivő