Ítélet a Debreceni Ítélőtáblán

Másodfokon már csak 10 vádlott várta az ítéletét a Debreceni Ítélőtáblán, abból a 75 emberből, akik hamis jövedelem-igazolásokkal és okiratokkal összesen csaknem 60 millió Ft kárt okoztak a pénzintézetnek.
A bíróság érdemi részét tekintve helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, ám egy fontos változtatást eszközölt: utasította az I. fokú bíróságot a vagyonelkobzással kapcsolatos különleges eljárásra; ennek indokát is adta a tanácselnök az ítéletben: a bűnösen szerzett vagyont el kell vonni.

A Debreceni Ítélőtábla Dr. Balla Lajos vezette büntetőtanácsa 2010. június 23-án kihirdetett ítéletével az I. fokon eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság ítéletét megváltoztatta, eszerint:

I. rendű L. Róbertné vádlott
bűnös
– 2 rendbeli vesztegetés bűntettében,
– folytatólagosan, felbujtóként elkövetett csalás bűntettében,
– 43 rendbeli, felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében, továbbá
– 33 rendbeli bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétségében,
ezért a bíróság 3 év 4 hónap börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre, valamint 300,000 Ft pénzmellékbüntetésre ítélte.

II. rendű L. Róbert vádlott
bűnös
– folytatólagosan, felbujtóként elkövetett csalás bűntettében,
– 2 rendbeli, felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében, továbbá
– 4 rendbeli bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétségében,
ezért a bíróság 2 év börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre, valamint 100,000 Ft pénzmellékbüntetésre ítélte.

III. rendű C. Margit vádlott
– 2 rendbeli vesztegetés bűntettében,
– folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett csalás bűntettében,
– 62 rendbeli, bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében, továbbá
– 46 rendbeli, bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétségében,
ezért a bíróság 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre, valamint 300,000 Ft pénzmellékbüntetésre ítélte.

III. rendű vádlottal szemben 120,000 Ft vagyonelkobzást rendelt el.

V. rendű S. Tamás vádlott
bűnös
– 62 rendbeli, bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében,
ezért a bíróság 1 év 8 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte.

VI. rendű T. Sándor vádlott
bűnös
– 62 rendbeli, bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében,
ezért a bíróság 1 év 8 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte.

VIII. rendű B. István vádlott
bűnös
– folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett csalás bűntettében,
– 23 rendbeli, bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétségében,
ezért a bíróság 1 év 10 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre, valamint 80,000 Ft pénzmellékbüntetésre ítélte.

LXIII. rendű T.-né M. Sarolta vádlott
bűnös
– bűnsegédként elkövetett csalás bűntettében,
– bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétségében,
ezért a bíróság 72,000 Ft pénzbüntetésre ítélte.

LXXI. rendű B. László vádlott
bűnös
– bűnsegédként elkövetett csalás bűntettében,
– bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétségében,
ezért a bíróság 54,000 Ft pénzbüntetésre ítélte.

LXXIV. rendű B. Márta vádlott
bűnös
– bűnsegédként elkövetett csalás bűntettében,
– bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétségében,
ezért a bíróság 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, az ítélet végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette.

LXXV. rendű O. István vádlott
bűnös
– 2 rendbeli, bűnsegédként elkövetett csalás bűntettében,
– 2 rendbeli, bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétségében,
ezért a bíróság 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, az ítélet végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette.

Az Ítélőtábla egyúttal felhívta az elsőfokú bíróságot, hogy a vagyon elleni bűncselekmények vonatkozásában a vagyonelkobzásra irányuló különleges eljárást folytassa le.

A tényállásról röviden:

Az ózdi állandó lakos, kiterjedt családi-, ismerősi kapcsolatokkal rendelkező, jómódú L.-házaspár (L. Róbertné I. r. és L. Róbert II. r. vádlottak 2004. év. nyarán, illetve őszén,telén lakókörnyezetükben, Ózdon, Ózd környéki falvakban, Miskolcon, illetve e helységek környékén számos – rossz anyagi körülmények között élő – személynek ajánlották fel, hogy – ismeretségükre tekintettel – az OTP Bank Rt-nél személyi kölcsönt tudnak „intézni” nekik.

Az I. rendű és II. rendű vádlottakkal fenti módon kapcsolatba kerülő személyek annak ellenére, hogy többségükben igen nehéz anyagi körülmények között éltek (munkanélküliek voltak, vagy szociális juttatásokból éltek, vagy nem rendelkeztek a kölcsön felvételéhez szükséges megfelelő jövedelemmel – mely körülményeiket különben I. r. és II.r. vádlottak tudomására is hozták az esetek többségében) elfogadták L. Róbertné I.r. és L. Róbert II.r. vádlottak fentiek szerinti ajánlatát.

Ezen túlmenően, voltak olyan személyek is, akik ismeretségi körükben hallva a L.-házaspár által kínált, személyi kölcsönt felajánló lehetőségről, megkeresték L. Róbertné I. r. vádlottat a személyi kölcsön „intézése” végett.

L. Róbertné I. r. vádlott, és házastársa, II. r. vádlott a fenti körülmények között kölcsön „intézése” végett hozzájuk forduló személyek többségét meg is nyugtatták afelől, hogy a felvett kölcsönt visszafizetniük nem kell, egyébként L. Róbertné I. r. vádlott több kölcsönt felvenni kívánó személynek hivatkozott banki kapcsolataira, az OTP-ben dolgozó „barátnőjének” segítő közreműködésére, melynek révén biztosította a jelentkezőket a kölcsönügyintézés sikeres voltáról.

A kölcsönt igénylő személyek átadták személyi irataikat, illetve megadták személyes adataikat L. Róbertné I. r., illetve L. Róbert II. r. vádlottaknak, akik ezt követően intézték a „papírmunkát”: így elsősorban gondoskodtak a személyi kölcsön igényléséhez szükséges hamis APEH jövedelemigazolások beszerzéséről (melyeken kiállítóként az APEH B.-A.-Z. Megyei Igazgatósága szerepelt), illetve a hamis munkáltatói jövedelemigazolások (melyeken kiállítóként különböző gazdasági társaságok szerepeltek), beszerzéséről is, majd az iratanyag „összeállítása” után elkísérték a kölcsönigénylőket az OTP Bank Rt. különböző – ózdi és miskolci – fiókjaiba, ahol az ügymenet az alábbiak szerint alakult:

A kölcsönszerződéssel kapcsolatos okiratok kölcsönigénylő általi aláírását követően az esetek többségében (különösen az OTP Bank Rt. ózdi fiókjában, mikor a kölcsönösszeg kifizetését is C. Margit III.r. vádlott intézte), L. Róbertné I. r. vádlott (az általa bonyolított kölcsönügyleteknél L. Róbert II. r. vádlott) vette át az igényelt kölcsönösszegeket a kölcsön igénylő személy helyett, mely összegnek csupán egy tört részét adta át utóbb a személyi kölcsönszerződést megkötő személyeknek.

Abban az esetben, ha a kölcsön összeg kifizetése a kölcsönszerződést megkötő személy kezeihez történt az OTP Bank Rt. különböző fiókjaiban, ekkor utóbb adták át a kölcsönszerződést megkötő személyek L. Róbertné I. r., illetve L. Róbert II.r. vádlottaknak az általuk felvett teljes összeget, akik annak csak, kis részét származtatták vissza a kölcsönszerződést megkötő személyeknek.
A fenti időszakban C. Margit III. rendű. vádlott az OTP Bank Rt. Ózd, Vasgyár u. 125. szám alatti fiókjában ügyintézőként dolgozott, munkaköre: számlavezető munkatárs volt. Munkaköri feladatát képezte – többek között teljes körű számlavezetési szolgáltatás nyújtása és készpénzforgalom bonyolítása is. C. Margit III. rendű. vádlott munkaköri feladatkörébe tartozott, többek között: számlák fölötti rendelkezések állandó és eseti megbízások, felhatalmazások nyilvántartása, igazolások kiadása, készpénzforgalom bonyolítása, a munkafolyamathoz kapcsolódó ügyféltájékoztatás, ügyfélaláírás és okmányazonosítás, bank és bankcsoport termék és szolgáltatás értékesítés, ügyfélforgalommal kapcsolatos iratkezelés, fogyasztási hitelek ügyintézése, folyósítása stb.

C. Margit III.r. vádlott az eljárás során meg nem állapítható időben és körülmények között ismerkedett meg L. Róbertné I.r. vádlottal és férjével, azonban megállapítható, hogy C.. Margit III. rendű vádlott és L. Róbertné I.r. vádlott a vádbeli időszakban szoros kapcsolatot ápoltak egymással, L. Róbertné I.r. vádlott a személyi kölcsönszerződést megkötő személyek közül többnek is barátnőjeként említette az OTP Bank Rt. ózdi fiókjában dolgozó „Margót” .

C. Margit llI.r. vádlott, aki annak ellenére, hogy tudott arról, hogy valótlan tartalmú iratok (hamis APEH és munkáltatói jövedelemigazolások) felhasználásával nyújtanak be – az alább részletezettek szerint kölcsönigénylő lapokat, tisztában volt azzal, hogy a személyi kölcsönt igénylő, kölcsönügyletüket a L.-házaspár által „intéztető” személyek nem rendelkeznek az OTP Bank Rt. érvényes szabályzatában meghatározott, személyi kölcsönszerződés megkötéséhez szükséges feltételekkel, ennek ellenére L. Róbertné I.r. vádlott kérésére a kölcsön elbírálás szabályait az OTP Bank Rt-nek a személyi kölcsön termék hitelengedélyezése, valamint szerződés kötése és folyósítása során alkalmazandó eljárási rendről” szóló szabályzatát, munkaköri kötelességét megszegve – a kölcsönbírálati lapot a döntés előkészítő aláírásánál aláírva, közreműködött abban, hogy az igényelt kölcsönösszegek a feltételekkel egyébként nem rendelkező igénylő személyeknek megítélésre, majd kifizetésre kerüljenek a pénzintézet részéről.

C. Margit III.r. vádlott a megítélt kölcsönösszegeket teljes egészében többnyire a kölcsönigénylő személyek társaságában lévő L. Róbertné I.r. vádlottnak adta át a bankban.
C. Margit III.r. vádlott – kötelességeinek fenti módon való megszegéséért – kettő ízben különböző pénzösszegeket kapott L. Róbertné I. r. vádlottól.

C. Margit lII.r. vádlottnak tudomása volt arról, hogy a kölcsönigénylések benyújtásakor a fIktív APEH jövedelemigazolások, illetve munkáltatói igazolások felhasználására azért került sor, mert a kölcsönigénylők a valóságban nem rendelkeznek a kölcsön megítéléséhez szükséges elegendő jövedelemmel.

Az alább részletezett esetekben a kölcsönigénylők a kölcsönszerződésben meghatározott, őket terhelő részleteket nem fizették, már a kölcsönszerződés megkötésekor nem állt szándékukban szerződéses kötelezettségük teljesítése, a kölcsön visszafizetése, illetve erre – jövedelmi-, személyi-, kereseti – ,egzisztenciális viszonyaikra figyelemmel – reális lehetőségük sem volt.