Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlését
2010.06.24-én (csütörtökön) 9:00 órai kezdettel
a Városháza dísztermébe ö s s z e h í v o m .
N a p i r e n d i javaslat
Sorszám Napirendi pont Előterjesztés előkészítője
Dokumentumok
1. Javaslat a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló – többször módosított – 40/2006. (XII.6.) sz. rendelet módosítására Korózs András ügyvezető igazgató Miskolci Hőszolgáltató Kft. [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[tavhorend_eloterj.doc] [egys_tavhorend.doc] [tavhorend_mod.doc]
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletek megalkotására Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[szoc_rend_alkotas_2010.doc]
3. Javaslat a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló – többször módosított -35/1997. (VII. 1.) sz. rendelet módosítására Vargha Tibor főosztályvezető [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[kozter_rend_mod.doc]
4. Javaslat az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására Csiszárné dr Sajgó Erika főosztályvezető [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[allattart_rend_terv.doc] [allattart_rend_eloterj.doc]
5. Javaslat az a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[vis_maior_eloterj.doc] [Vis_maior_kérelem_nyomtatvány_.doc]
6. Javaslat a fizető parkolási rendszerről szóló – többször módosított – 31/2004.(IX.29.) sz. rendelet hatályon kívül helyezésére és Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel várakozás szabályairól szóló rendelet megalkotására Dr. Kovács Péter főosztályvezető-helyettes [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[parkolasi_eloterj.doc] [Rendelet-tervezetv4.odt] [Rendelet-tervezetv4.pdf]
7. Javaslat az Önkormányzat elismerésének alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI. 10.) számú rendelet módosítására Dr. Kovács Péter főosztályvezető-helyettes [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[bizonyakos_kitunt_eloterj.doc] [bizonyakos_oneletrajz.pdf] [bizonyakos_kitunt_rend_mod.doc] [kitunt_rend_egyseges.doc]
8. Javaslat a Vasgyári piac üzemeltetési szerződésének meghosszabbítására Kerezsi Gábor Pál főosztályvezető [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[vasgyari_piac_uzemelt_eloterj.doc] [uzemelt_szerz_modositas.doc]
9. Javaslat Miskolc város művészeti és tudományos ösztöndíjainak adományozására Ádám Ibolya osztályvezető [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[osztondij_eloterj..doc]
10. Javaslat kulturális intézmények alapító okiratának módosítására Ádám Ibolya osztályvezető [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[kgy_alapító.doc] [Alapító_Okiratok.mellékletek.doc]
11. Javaslat köztéri képzőművészeti alkotások áthelyezésére Ádám Ibolya osztályvezető [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[kozteri_alk_ath_eloterj.doc]
12. Javaslat a Martin Kertváros Pitypang Óvoda épületbérléséről szóló szerződés megkötésére Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[pitypang_ovoda_eloterj.doc] [pitypang_ovoda_berleti_szerz.doc]
13. Javaslat az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségében meglévő tagságáról való lemondásra Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[egeszs_varosok_tagsag_lemondas.doc]
14. Javaslat a 2010/2011. tanév előkészítésével kapcsolatos közgyűlési határozat felülvizsgálatára és általános iskola névváltoztatására Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[barsony_mell?.doc] [barsony_eloterj.doc]
15. Javaslat pályázat kiírására az Avas és környéke Óvodai Gazdasági Szervezet magasabb vezetői álláshelyére történő kiírására Órás Istvánné jegyzői referens [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[palyazati_kiiras_avas_es_kornyeke.doc]
16. Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Turóczi Bertalan munkaszervezet-vezető [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[kisterseg_tm__mod_hull_gazd_.doc]
17. Javaslat a Miskolci Piac Zrt. Vezérigazgatójának, valamint Felügyelő Bizottság tagjának jelölésére Tömösi Katalin kabinetfőnök – főosztályvezető [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[piac_vezig_febtagjeloles_eloterj.doc]
18. Javaslat egyes civil és társadalmi szervezetek részére helyiség biztosítására Molnár Zoltán MIK Zrt vezérigazgató [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[helyisegek_bizt.doc]
19. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapítóként vagy társalapítóként létrehozott közhasznú szervezetek 2008. évi szakmai munkájáról és elszámolási kötelezettségének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására (II. forduló) Tömösi Katalin kabinetfőnök – főosztályvezető [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[kh_szervezetek_beszamolo_2008_2_ford.doc]
20. Javaslat a Miskolc, Városház tér 3. szám alatti ingatlan értékesítésére Jirkovszky Tamás Miskolc Holding Zrt. – városfejlesztési igazgató [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[kozos_20100603_224804_007.jpg] [kozos_20100603_224804_004.jpg] [kozos_20100603_224804_003.jpg] [varoshaz_ter_3_ing_ert_eloterj.doc] [kozos_20100603_224804_006.jpg]
21. Javaslat a Boldva utcában elhelyezkedő kereskedelmi, gazdasági célra hasznosítható ingatlan értékesítésére Jirkovszky Tamás Miskolc Holding Zrt. – városfejlesztési igazgató [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[boldva_u_ing_ert_eloterj.doc]
22. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő forgalomképtelen ingatlanok törzsvagyonból való kivonására Jirkovszky Tamás Miskolc Holding Zrt. – városfejlesztési igazgató [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[ing_torzsv_kivonas_eloterj.doc]
23. Javaslat a Búza téren elhelyezkedő központi vegyes funkcióval hasznosítható ingatlancsoport értékesítésére Jirkovszky Tamás Miskolc Holding Zrt. – városfejlesztési igazgató [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[terkep.pdf] [buza_ter_ing_ert_eloterj.doc]
24. Javaslat ‘Miskolctapolca városrész integrált közterület-fejlesztése’ kiemelt projektjavaslat Előzetes Akcióterületi Tervére Dukai Zoltán ügyvezető Miskolci Városfejlesztési Kft
[Miskolctapolca_EAT.doc] [el?terj-El?zetes_Akcióterületi_Terv_Tapolca_2.ford]
25. Beszámoló a Miskolci Városi Lakossági Kártya kedvezményrendszer működtetéséről Szívós Judit kutatási és kommunikációs vezető, X-Centrum Nonprofit Kft.
[miskolc_kartya_beszamolo_mell.doc] [miskolc_kartya_besz_eloterj.doc]
26. Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város 2006-2010. évre szóló Fogyatékosügyi Programjának időarányos végrehajtásáról Jirkovszkyné Szép Mária főosztályvezető [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[mell_fogy_program_akadalyment_palyazatok.doc] [fogy_ugyi_program_beszamolo_eloterj.doc]
27. Tájékoztató a város környezeti állapotáról, valamint az Önkormányzat 2009. évi környezetvédelmi tevékenységéről Vargha Tibor főosztályvezető [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[függelékvíz2010.doc] [függelékel?lap.doc] [függelékleveg?2010.doc] [TARTALOM2010.doc] [korny_allapot_eloterj_2010.doc] [llapot_2010.pdf] [11CÍMLAP2010.doc]
28. Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2010. I. félévi működéséről Turóczi Bertalan munkaszervezet-vezető [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
[kisterseg_taj_eloterj.doc]
Zártülés :
29. Javaslat a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ, a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola, a Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet, a Gábor Áron Művészeti Iskola Szakközépiskola, valamint a Diósgyőr-Vasgyári Szakképő Iskola és Kollégium intézményvezetői álláshelyének betöltésére Órás Istvánné jegyzői referens [Levél az előterjesztés előkészítőjének]
Zártülés :
30. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági ügyekben Dr. Kovács Péter főosztályvezető-helyettes [Levél az előterjesztés előkészítőjének]

Miskolc, 2010.06.08