A Fővárosi Bíróság pénteken első fokon elutasította  a Hell Energy Magyarország Kft. (Szikszó) keresetét, amelyben a cég hírnévrontással vádolta meg a Bomba! Enery Drink Kft-t. 

 

A Hell Energy Magyarország Kft. keresetet nyújtott be a Fővárosi Bíróságon a Bomba! Energy Drink Kft. ellen, hírnévrontás címén.

Két héttel az első tárgyalás után a Fővárosi Bíróság meghozta első fokú döntését, amelyben elutasította a Hell Energy Magyarország Kft. keresetét.

Ezzel jogilag is megerősítést nyert, hogy a Bomba! Energy Drink Kft. nem követett el hírnévrontást azzal, hogy a Hell Energy Magyarország Kft. által az NFÜ-nél elnyert pályázati pénzek felhasználásának felülvizsgálatát kérte.

A keresetet elutasító ítélet indokolásában ez áll:
“… az alperesi nyilatkozat a felperesi versenytárs jó hírnevét, vagy hitelképességét nem sérti, illetve veszélyezteti, mivel a nyilatkozat tartalmában arra keres magyarázatot, hogy közpénzből finanszírozott pályázat útján megvalósuló palackozó-üzem létesítésére irányuló projekt megkezdése előtt, hogyan lehet újabb pályázatot nyerni már ugyanezen projekt bővítésére.

Azonban ezzel kapcsolatban az alperes semmilyen következtetést nem von le, és ezzel kapcsolatos tény állítást sem rögzít, ezért még az sem állapítható meg, hogy az alperes nyilatkozatával valamely bűncselekményt vélelmezne. E körben a bíróság hangsúlyozza, hogy az irányadó bírói gyakorlat szerint … még az sem ütközik a hírnévsértés tilalmába, hogyha valaki az általa megismert tények alapján bűncselekményt vélelmez.”

A Hell Energy Magyarország Kft. több mint egymilliárd forintos EU pályázati pénzt nyert el új, szikszói gyárának megépítésére. A nagy összegű, saját tőkét is igénylő beruházás mellett azonban a Hell Energy Magyarország Kft. továbbra is a piac és a termékkör méretéhez képest szokatlan nagy összeget költött marketingtevékenységre.

A piacon kiemelkedő méretű marketingköltést látva Bomba! Enery Drink Kft. – jelezve kételyeit – kérelmet nyújtott be az NFÜ-höz a Hell Energy Magyarország Kft. által elnyert támogatások felhasználásának felülvizsgálatára.

“A Fővárosi Bíróság mai döntése egyértelműen jelzi, hogy nem követtünk el hírnévrontást, amikor a tisztességes piaci verseny szabályainak betartása érdekében hatósági felülvizsgálatot kértünk.

Biztosak vagyunk benne, hogy amennyiben az illetékes hatóság mindent rendben talál a Hell Energy Magyarország Kft-nél az elnyert pályázatok felhasználása kapcsán, senkit sem érhet veszteség és a Hell megkaphatja a szóban forgó támogatásokat immár megvalósult beruházásához”- tette hozzá Lapu Ferenc.